"Patienterna blir glada när vi erbjuder en helgoperation"

Nyhet

I helgen är det dags för nya lördagsoperationer i satsningen på att operera 1000 extra patienter under hösten. En yrkesgrupp som håller i många viktiga trådar är operationskoordinatorerna, som bland annat bokar in patienterna.

– Nyss ringde jag och erbjöd en operation som hade behövt strykas tidigare på grund av pandemin, patienten blev jätteglad, berättar Katrin Sundgren, som tillsammans med tre andra sjuksköterskor är operationskoordinator inom rekonstruktiv ortopedi, akut ortopedi och trauma i Tema Akut och Reparativ Medicin.

Inom Katrin Sundgrens patientområde genomförs komplexa artros-/deformitetsoperationer samt rygg- och sarkomoperationer. På lördagarna bokas enbart slutenvårdspatienter. På så sätt vet man att patienten kommer infinna sig och att hen tas om hand både före och efter operationen. Det behövs också en särskild avstämning med anestesiverksamheten eftersom patienterna ofta är multisjuka och kan ha särskilda behov både under och efter operationerna.

– Att vara koordinator är lite som att tävla i ”Fångarna på fortet”. Jag måste se till att alla nycklar samlas in så att maskineriet kan rassla igång och operationen genomföras. Som koordinator måste du kunna se hela vårdkedjan och vara som en spindel i ett stort kontaktnät, tycker Katrin Sundgren.

Rebecka Lindvall, operationskoordinator inom endokrina tumörer och sarkom i Tema Cancer, håller med. Som koordinator behöver man ha koll på vilka personalresurser, utrustning och operationsmaterial som behövs vid en given tidpunkt under operationerna. Det kan också behövas andra kompetenser förutom det ordinarie operationsteamet, exempelvis andra operatörer, röntgenpersonal eller produktspecialister. Patienterna har också ofta många frågor och därför är det bra att ha bred kunskap för att kunna besvara så mycket som möjligt redan vid inbokningen. Samtalen får ibland terapeutisk karaktär då patienterna kan känna stor oro.

Rebecka Lindvall är operationskoordinator inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Här med kollegan Robert Liljebäck.

Det är mycket som ska klaffa för att en operation ska kunna genomföras. Allt ifrån patientens hälsostatus till en ledig inskrivningstid, personal, instrument och material, anestesi, vårdplats på rätt vårdavdelning och operationssal. Både Katrin Sundgren och Rebecka Lindvall tycker att lördagsoperationerna är bra eftersom fler patienter får chans till operationstid. Patienter som annars kanske hade fått vänta flera veckor kan opereras med kortare varsel än alla hade trott. 

– Patienterna blir oftast glada när vi ringer och erbjuder en helgoperation, men förvånade att vi jobbar på lördagar! För många är det bra att få opereras på helgen så att de kanske inte ens behöver vara borta från arbetet. Dessutom är deras anhöriga också lediga och kan skjutsa och hjälpa till, säger Rebecka Lindvall.

Rebecka Lindvall berättar att bemanningsläget är den viktigaste aspekten när hon planerar helgoperationer. Under helgerna finns färre medarbetare i tjänst på sjukhuset som helhet. Därför kan de inbokade patienterna inte vara för sjuka så att operationsteamet riskerar behöva extra resurser.

– Operationerna får heller inte vara så komplicerade att det kan behövas annan specialistkompetens. Vi behöver veta att vi kan hålla operationstiderna, avslutar Rebecka Lindvall.

Foto: Madelene Lundin

Satsning mot 1000 extra operationer

Karolinska Universitetssjukhuset har startat en satsning för att kunna operera de patienter som fått vänta på operation i samband med pandemin.

Målet är att genomföra 1 000 extra operationer under hösten. 

Hittills har nära 500 extra operationer genomförts.