200 000 vaccinationer utförda på Karolinska

Nyhet

Under vecka 41 firade vaccinationsmottagningarna i Huddinge och Solna att de hittills utfört 200 000 vaccinationer. Karolinska har bland annat vaccinerat de mest känsliga patientgrupperna som behövt särskild omvårdnad.

Det var stor glädjeyra och stolthet bland medarbetarna på vaccinationsmottagningarna i Solna och Huddinge när vaccination nummer 200 000 nåddes. Vaccinationerna inleddes under tidig vår 2021 med personalvaccinationer och i mars började Karolinska att vaccinera allmänheten, från 75 år och uppåt. Därefter har vaccinationerna fortsatt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i genomsnitt har närmare 800 personer dagligen vaccinerats på Karolinskas vaccinationsmottagningar.

- Det är en väldigt betydelsefull insats som gjorts både på individ- och samhällsnivå. Karolinska har genom vaccinationsarbetet bidragit till att minska smittspridningen i samhället och också tagit emot de svårast sjuka patienterna som kunnat få vaccin här hos oss, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

Karolinska har ansvarat för att vaccinera riskgruppspatienter i olika åldrar. Bland annat har Karolinska vaccinerat ungdomar med flerfunktionshinder, svår lungsjukdom, vissa typer av organtransplantation, immunbristtillstånd, allvarlig reumatisk sjukdom och genetiska syndrom som Downs syndrom.

- Vi har hanterat både känsliga patientgrupper och flödet av medborgare som skulle vaccineras inom olika åldersgrupper parallellt. Eftersom flödet har ökat med tiden så har vi följsamt ökat vår kapacitet för att matcha behovet, berättar Märit Östling, sektionschef för vaccinationsmottagningarna

Personalstyrkan som sköter själva vaccinationerna består av sjuksköterskor, undersköterskor, kövärdar, farmaceuter och läkare. Bakom kulisserna finns också bemanningsassistenter, administratörer och koordinatörer, som också bidrar till att uppdraget fungerat väl. Under flera perioder har vaccinationsmottagningarna varit öppna sju dagar i veckan och sedan september har det även funnits möjlighet att vaccineras på drop-in-tider.

- Jag är stolt över var och en av våra medarbetare! Varje vaccination vi gjort är viktig, inte bara för regionen utan även för hela landet och resten av världen för att den här pandemin ska få ett slut, säger Märit Östling.

Medarbetare vaccinationsfirande Lisen, Rose-Marie och Gordana

Foto: Märit Östling.