Vi värmer upp inför Patientsäkerhetsdagen

Nyhet

God vård och patientsäkerhet går hand i hand. Den 17 september är det Internationella Patientsäkerhetsdagen men här på Karolinska börjar vi med att uppmärksamma dagen redan idag.

Förra året tog Socialstyrelsen fram den nationella handlingsplanen “Agera för säker vård” för ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen ska bidra till att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet i hela landet och förutom vårdpersonal så är även myndigheter, nationella organisationer, företrädade för lärosäten, experter och politiker berörda. 
Visionen i handlingsplanen är god och säker vård – överallt och alltid med det övergripande målet att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. 

Karl Hybinette, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare talar om hur patientsäkerhet har sett ut historiskt men även om hur det ser ut idag. 
Då vården utvecklas konstant finns det flera faktorer att räkna med, som exempelvis den tekniska utvecklingen och ökade digitaliseringen. Hur ska man fortsätta arbetet med patientsäkerhet? Se videon för att höra om hur det har sett ut och hur patientsäkerhetsarbetet kan bli bättre.

Obs! Miljöbilderna i filmen är från övningsmoment och arrangerade för filmning.

 

God och säker vård - överallt och alltid på Karolinska

Karl Hybinette, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare talar om hur patientsäkerhet har sett ut historiskt men även om hur det ser ut idag.

För att läsa mer om Socialstyrelsens handlingsplan "Agera för säker vård", klicka här.