Karolinska Universitetssjukhuset stärker kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Nyhet

För att fortsätta utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på Karolinska inrättas nu en tjänst som Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör. Ylva Pernow tillträder tjänsten som tillförordnad den 1 november.

På Karolinska ska alla patienter få en vård av bästa kvalitet. Karolinskas medicinska resultat fortsätter att förbättras, och arbetet med att hela tiden ytterligare lyfta våra resultat är högt prioriterat för ledningen.

För att fortsätta att utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inrättas en tjänst som Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör. Ylva Pernow, i dag Temachef, tillträder tjänsten som tillförordnad den 1 november.

- Jag är mycket glad över att Ylva valt att ta sig an detta uppdrag. Hon har en gedigen förankring i verksamheten och kommer att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för våra chefer och medarbetare att hela tiden förbättra vår kvalitet, till gagn för patienterna säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

- Karolinskas vård håller hög kvalitet och vi arbetar strukturerat med patientsäkerhetsrisker och avvikelser för att hela tiden utvecklas. Detta arbete bedrivs av verksamheterna, som har kunskapen och förmågan att förändra. En av mina viktigaste uppgifter blir att se till att vi på bästa sätt samordnar sjukhusets resurser för att stötta verksamheternas kvalitetsarbete, säger Ylva Pernow.

I samband med att Ylva Pernow tillträder som Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör så lämnar hon sin roll som chef för Tema Inflammation och Åldrande. Arbetet med att rekrytera ny chef för Tema Inflammation och Åldrande har inletts.