Ny standard för spermaanalys efter internationellt samarbete i regi av Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Analyser av sperma blir alltför ofta fel, vilket leder till förseningar i barnlöshetsutredningar och att män som borde ges en andrologisk utredning inte får det. För första gången har det tagits fram en standard för hur en spermaanalys ska utföras. Arbetet har letts av Lars Björndahl, chef för andrologilaboratoriet på ANOVA-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Det är inte ovanligt att män som kommer till Karolinska Universitetssjukhusets ANOVA-mottagning för andrologisk utredning har ett normalt spermaprov, trots att en tidigare undersökning visat något annat. 

- Utredningen av ett barnlöst par kan då försenas med tre till sex månader.  Män som måste lämna ytterligare prover utsätts förstås också för onödig stress, säger Lars Björndahl.

Enligt honom beror felaktigheterna både på att mindre lämplig utrustning används och att de procedurer som används inte är helt tillförlitliga. Detta medför både att män som inte behöver det skickas till utredning och att det finns risk för att de män som faktiskt behöver hjälp inte blir utredda. 

- För att de manliga faktorerna till barnlöshet ska kunna förstås full ut är det viktigt att spermaundersökningar görs med så få felkällor som möjligt, säger Lars Björndahl.

Den bristande kvaliteten på spermaanalyser är inte är ett specifikt svenskt problem, utan något som förekommer i hela världen. Lars Björndahl har engagerat sig i det, och lett ett internationellt arbete i WHO:s regi för att uppdatera rekommendationer för säkrare analyser. Han har också varit projektledare för en grupp av internationella experter i laboratoriemedicinsk teknik som tagit fram en ny ISO-standard.

Standarden är nu antagen som svensk, europeisk och internationell standard (ISO-standard SS-EN ISO 23162:2021) 

- Det här är ett verktyg för att beställare ska kunna ställa krav på laboratorierna de anlitar. Jag hoppas att en ackreditering enligt standarden kommer igång så snart som möjligt, säger Lars Björndahl.