Malin Nygren-Bonnier är Årets Fysioterapeut 2021

Nyhet

Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet utsågs idag till Årets Fysioterapeut. Hon får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter covid-19.

Utmärkelsen delas ut årligen i samband med firandet av Internationella Fysioterapins Dag den 8 september. Priset består, förutom äran, av ett diplom, blommor och en prissumma på 25 000 kronor.

- Det är verkligen en stor ära och jag är så glad, stolt och tacksam. Detta är inget jobb jag gjort ensam utan i team tillsammans med kollegor både inom professionen och tvärprofessionellt, säger Malin Nygren-Bonnier.

Startade forskning tidigt

Malin var tidig med att starta forskning inom området rehabilitering vid covid-19 och har med sitt drivande arbete inom forskning, klinik och utbildning tydliggjort vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete.

- Vi som profession har otroligt mycket att bidra med i denna pandemi och för denna patientgrupp. Vi har visat att vi har varit så viktiga i hela vårdkedjan från det akuta skedet till nu rehabiliteringen efteråt, vilket, jag tror och hoppas får betydelse för patienter med covid-19 och för de som drabbats av kvarstående symtom, postcovid, avslutar Malin Nygren-Bonnier.

Läs mer om utmärkelsen Årets Fysioterapeut här.

Motiveringen

Malin Nygren-Bonnier får utmärkelsen Årets Fysioterapeut för sitt breda arbete med rehabilitering efter covid-19 under det senaste året. Malin bedriver forskning inom området och sprider kunskap såväl externt som internt, nationellt som internationellt. 

Malin har också tidigt varit engagerad i debatten om utmaningarna med rehabilitering efter covid-19. Malin har drivit professionen och professionens kunskap framåt och tydligt visat på teamets betydelse vid rehabilitering efter covid-19. Hon har under året varit synlig i media gällande rehabilitering efter covid-19 och där betonat fysioterapeutens självklara roll vid rehabilitering.  

Malin var tidig med att starta forskning inom området rehabilitering vid covid-19 och har med sitt drivande arbete inom forskning, klinik och utbildning tydliggjort vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete. Vidare har Malin genom sitt engagemang lyft vikten av att många olika professioner och kompetenser behövs för en god covid-19 vård.