Karolinskas sommarrapport bekräftar fler canceroperationer och vårdplatser

Nyhet

Ny statistik visar att Karolinska Universitetssjukhuset trots tufft sommarläge klarat perioden tack vare planering, samarbete och starka insatser från personalen.

Sommaren är vanligtvis en ansträngd period för sjukvården, och år 2021 var inget undantag. Inför sommaren hade sjukhuset satt upp tre tydliga mål; dels att möjliggöra fyra veckors sammanhängande semester för de som önskade, dels att öka antalet operationer, samt att ha fler vårdplatser öppna.

I en ny rapport från vecka 25-35 framgår att Karolinska övergripande lyckats uppnå målen tack vare god planering, samarbete och viktiga insatser från medarbetarna. Utmärkande för sommaren har varit en extra satsning på canceroperationer, som pågick fram till midsommar, samt ett nära samarbete kring vårdplatser där ansvariga samlades för avstämning varje morgon.

- Det har varit ett tufft jobb under sommaren för alla. Men genom planering och dagliga avstämningar har vi uppnått goda resultat tillsammans. Särskilt syns det på operationssidan, men också genom fler vårdplatser och ökat antal förlossningar jämfört med 2019. Allt detta tack vare enormt fina insatser från personalen som jobbat i sommar, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Söktrycket på akutmottagningar för barn har varit högre än 2019, samtidigt som färre vuxna sökte akut jämfört med 2019, sett till hela perioden. För både barn och vuxna på akutmottagningarna ökade den totala vistelsetiden något, men tack vare stora insatser för att skapa smidigare flöden från akutmottagningarna kunde tiden från inskrivningsbeslut till vårdplats minskas, något som gläder Björn Zoëga:

- Att minska väntetiden på vårdplats är en viktig och prioriterad fråga som vi jobbar hårt med, eftersom det är bra med korta väntetider både för individen och ur ett bredare patientsäkerhetsperspektiv, säger Björn Zoëga.

Ledighetssiffrorna visar att mer semester togs ut av medarbetare jämfört med 2019. Sjukfrånvaron var också högre, vilket troligen kan förklaras av covid-19-restriktionerna, där många varit hemma på grund av symptom.

I rapporten framgår också att medarbetare varit flexibla och välvilliga gentemot kollegor och verksamhet, genom att fler extrapass registrerats jämfört med 2019, och det syns även en ökning av extratid som övertid eller timlön.

Fakta från sommarrapporten, vecka 25-35:

· Antalet operationer ökade under sommaren 2021, och landade på 7 677 stycken, en uppgång med 424, jämfört med 2019. Särskilt märktes ökningen för canceroperationer, som blev hela 65% fler.

· Totalt har 1756 förlossningar skett på Karolinska mellan vecka 25-35, varav 753 stycken i Solna och 1003 stycken i Huddinge. Jämfört med 2019 är det en ökning med 45 förlossningar.

· Totalt hölls 917 vårdplatser öppna under sommaren, en ökning med hela 77 platser sedan 2019.

· Beläggningsgraden för år 2021 var 99,3 %, en minskning jämfört med 2019 då beläggningsgraden var 104,9%.

Läs sommarrapporten genom att klicka här.

 

Läs några av de nyheter som publicerats om sommarperioden på Karolinska:

Karolinska har gjort 260 extra operationer

Tuff inledning på sommaren för barnakutmottagningarna

Över 1500 sommarbebisar födda på Karolinska

Vaccinationer mot covid-19 håller tempot under sommaren 

Kraftig ökning av canceroperationer och vårdplatser under sommaren