Karolinska Universitetssjukhuset redovisar överskott på 426 miljoner kronor

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgår till plus 426 miljoner kronor. Hög produktion av vård och laboratorietjänster är den viktigaste förklaringen till resultatet, som uppnås trots att sjukhuset ännu inte fått full ersättning för de merkostnader som covid-19 inneburit.

- Karolinskas strategiska inriktning ligger fast. Vi fortsätter att föra mandat och ansvar till verksamheterna, förenkla processer och öka samarbetet tvärs sjukhuset. Resultatet visar sig i hög produktion som innebär ökad tillgänglighet och kortare väntetider för våra patienter. Det syns också i form av en stabil ekonomi. Det är våra medarbetare som tillsammans åstadkommit dessa fina resultat, säger Björn Zöega, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Under januari till och med augusti har Karolinska genomfört 832 539 öppenvårdsbesök, en ökning med 10,7 procent jämfört med 2020. Antalet slutenvårdstillfällen uppgick till 55 017, vilket är 4,4 procent fler än 2020.

Under våren genomfördes 260 extra operationer, detta för att undvika väntetider som kan vara medicinskt farliga för patienter. Vecka 37 inledde Karolinska arbetet med att genomföra 1 000 extra operationer fram till årsskiftet, vilket bland annat innebär operationer under tio lördagar. Läs mer om det här.

Antalet vårdplatser har stadigt legat på en hög nivå, vilket har haft en positiv inverkan på beläggningsgraden, som har minskat från 104,9 procent 2019 till 99,3 procent i år. Sjukhuset har till och med augusti genomfört 1 469 993 PCR-test och 158 111 antikroppstest för covid-19 provtagningar för covid-19, vilket varit avgörande i kampen mot pandemin och som också inneburit intäkter för sjukhuset.

Karolinska är det sjukhus i Sverige som vårdat flest patienter med covid-19, drygt 11 000. Arbetet med covid-19 beräknas under 2021 hittills ha inneburit merkostnader på 624 miljoner kronor. Sjukhuset har till och med augusti fått ersättning för merkostnader på 259 miljoner kronor.

- Det innebär att vi saknar 365 miljoner kronor som vi ligger ute med. Vi fick ersättning för merkostnader 2020 men pandemin slutade inte där. Sjukvården befinner sig fortfarande i en utsatt position och Karolinska behöver förutsägbara spelregler för att fortsätta stärka och utveckla sjukvården, säger Björn Zoëga.

FAKTA

Resultat januari-augusti 2021: + 426 miljoner kronor, exklusive 365 miljoner i utebliven ersättning merkostnad covid-19 vård.

Omsättning januari-augusti 2021: 16,15 miljarder kronor

Antal vårdade patienter januari-augusti 2021: Under januari till och med augusti har Karolinska genomfört 832 539 öppenvårdsbesök, en ökning med 10,7 procent jämfört med 2020. Antalet slutenvårdstillfällen uppgick till 55 017, vilket är 4,4 procent fler än 2020.

Andel medarbetare kvarstannande efter 24 månader: 78,6 procent, den högsta andel som uppmätts sedan januari 2017