1000 extra patienter kommer att opereras under hösten

Nyhet

Karolinska startar i veckan ytterligare en satsning för att kunna operera de patienter som fått vänta på operation i samband med pandemin. Målet är att genomföra 1 000 extra operationer under hösten. De första av tio helgoperationstillfällen startar i morgon.

Den här veckan började en ny omgång extra operationer för att ytterligare beta av köerna för de patienter som har fått vänta på grund av pandemin. Satsningen kommer att pågå under hela hösten och målet är att genomföra 1 000 extra operationer utöver ordinarie plan.

- Det är ett högt ställt mål och det kommer att krävas god planering, samarbete och extra insatser, och vi siktar förstås på att kunna genomföra alla 1 000, säger Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef PMI och den som samordnar satsningen.

Caroline Hällsjö Sander

Karolinska har tidigare i år genomfört 250 extra operationer under fem veckor innan sommaren. När satsningen nu fortsätter under hösten kommer den både att inkludera canceroperationer, men även andra typer av operationer som har köställts under pandemin. Både barn och vuxna ingår i projektet.

- Prioriteringen av patienter har gjorts av de ansvariga verksamhetscheferna på respektive tema. Denna har vi sedan synkroniserat till en gemensam Karolinska-prioritering för att få mesta möjliga effekt och möjliggöra att vi opererar de patienter med störst behov först.

Täta samarbeten

För att lyckas krävs nu ett tätt samarbete mellan PMI, vårdavdelningar, koordinatorer, operatörer och andra funktioner, exempelvis patologi och Bild och Funktion för att få detta att fungera. Samplaneringen har skett utifrån lärdomar från vårens satsning.

- Jag uppfattar att det råder en god stämning bland medarbetarna och det finns helt klart ett stort engagemang kring att få möjlighet att jobba med den framskjutna vården. Väldigt många har anmält sig frivilligt och gör vi dessa 1 000 operationer så kommer vi att ligga bra i fas i relation till att vi just varit mycket drabbade av en pandemi som naturligtvis påverkar operationsköerna, berättar Caroline Hällsjö Sander.

Första lördagen

De flesta operationer kommer att genomföras under vardagarna, men även under tio lördagar, varar den första är i morgon. Då kommer fem operationssalar i Solna och två i Huddinge att öppnas upp för 13 respektive 6 patienter.

En av medarbetarna som kommer att arbeta på lördag är Elisabeth Rundin.

Elisabeth Rundin

- Det känns väldigt positivt att gå in och jobba, det var en självklarhet att ställa upp. Jag har satt upp mig för ännu en lördag också, även om det såklart är tufft när jag redan jobbar heltid så vi får se hur mycket mer jag orkar.

Elisabeth är operationssjuksköterska. Hon berättar att det på en helg behövs team som är erfarna och kan skapa ett bra flöde under och mellan operationerna.

- Det är ju bara vi där så det finns ingen annan att fråga, man måste kunna vara självständig. Men vi kommer också att kunna fokusera helhjärtat på det som händer i operationssalen utan andra som avbryter med telefonsamtal eller behöver fråga saker.

En annan sjuksköterska som kommer att arbeta på lördag är Docas Svensson på Postoperativa verksamheten.

Docas Svensson

- Det var självklart att ställa upp och jobba extra på lördag. Vi vet att många patienter prioriterades ner på grund av pandemin, där var ledningen tvungna att fatta svåra etiska beslut för att vi skulle klara av covid-patienterna. Men de andra patienterna finns kvar och lider av sina sjukdomar så det är jätteviktigt att de nu får komma hit och få sina operationer.

På postop ser Docas till så patienterna inte har ont när de vaknar från narkosen och säkerställer att de har hämtat sig bra innan de skickas vidare till vårdavdelning.

- Kanske hjälper vi på Karolinska till att minska deras lidande eller till och med botar dem. Jag kommer självklart att ställa upp och jobba mer med detta under hösten. Både för att det är bra betalat men också för att jag ser det som mitt ansvar som sjuksköterska.