Karolinskas ekonomi stabil trots utebliven ersättning för merkostnader på grund av covid-19

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska resultat för årets första sex månader uppgår till minus 20,4 miljoner kronor. Om sjukhuset skulle ha ersatts för de merkostnader som arbetet mot covid-19 inneburit är resultatet i stället plus 297,6 miljoner kronor.

- Sjukhuset har god kontroll på ekonomin och det stabila resultatet beror bland annat på att vi vårdat fler patienter, 199 420 patienter under det första halvåret, vilket är 8 306 fler än under motsvarande period 2020. Den höga tillgängligheten är en effekt av den vårdnära styrningen och ett ökat samarbete inom sjukhuset. Vi ser också att arbetet med att förenkla våra processer och minska administrativa kostnader bär frukt, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.   

Vården av patienter med covid-19 har under det första halvåret inneburit merkostnader på 568 miljoner, framför allt i form av ökade personalkostnader till följd av övertidsersättning och krislägesavtal. Karolinska har hittills i år fått 250 miljoner kronor i ersättning för merkostnaderna kopplade till covid-19. 

- Det rimliga är att vi fullt ut får ersättning för de merkostnader som vi har haft även i år, då det är exakt samma typ av merkostnader som vi hade i fjol och som vi då fick ersättning för. Vår personal har arbetat hårt under lång tid och är väl värda de extra pengar som de fått. Personalen har klarat vården under pandemin på ett fantastiskt sätt och nu är det viktigt att statsmakterna håller sitt löfte och ersätter de merkostnader som vi har haft. Ekonomiska underskott på sjukhus skapar oro och nu behöver vår personal trygghet för att börja ta sig an den framskjutna vården under hösten, säger Björn Zoëga. 

Fakta/Karolinskas ekonomiska resultat

  • Karolinskas resultat januari-juni 2021 - minus 20,4 miljoner kronor. Resultat exklusive merkostnader för covid-19 och ersättningar - plus 297,6 miljoner kronor.  
  • Under 2020 vände sjukhuset ett underskott på 1,9 miljarder 2019 till ett överskott på 73 miljoner.
  • Karolinska är det sjukhus i landet med flest vårdtillfällen för patienter med covid-19, cirka 10 000 stycken.