Trots pandemin - Karolinska redovisar ekonomiskt överskott

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset redovisar ett överskott på 99 miljoner kronor för årets första fyra månader. Samtidigt är antalet vårdplatser på sjukhuset rekordhögt.

Sjukhusdirektör Björn Zoëga

- Karolinskas ekonomiska resultat är i linje med budget. Det är ett styrkebesked att sjukhuset når detta resultat trots att vi ännu inte fått ersättning för merkostnader på 120 miljoner kronor som vi haft på grund av pandemin. Detta är ett kvitto på att Karolinskas strategiska inriktning mot mer styrning från vårdverksamheterna och minskad administration har effekt. Resultatet är också en effekt av våra medarbetares hårda arbete, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Antalet vårdplatser vid Karolinska uppgick den 30 december 2020 till 1025 stycken. Per den 28 april 2021 hade antalet ökat till 1224 stycken. Arbetet med att minska administrationen på sjukhuset fortsätter och anställningsstopp för administrativ personal gäller. Effekten syns i form av att kostnaden för administration minskade med 11 procent på årsbasis under årets första tertial. Sjukskrivningstalet 7,1 procent är väsentligt lägre än under motsvarande period i fjol, och bara något högre än 2019, då det uppgick till 6,3 procent.

- Arbetet med att utveckla och förbättra vården för våra patienter fortsätter. Grunden för att lyckas med detta är att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Det är därför positivt att antalet sökanden till våra sjukskötersketjänster ökade med 25 procent under 2020 jämfört med 2019, samtidigt som andelen som arbetar kvar på sjukhuset under minst två år under tertialet stigit till 78,2 procent, den högsta siffran som uppmätts sedan vi började mäta detta, säger Björn Zoëga.

Fakta/Händelser under tertial 1 2021

  • Karolinska är det sjukhus som vårdat flest covid-19 patienter i Sverige - 9 804 stycken, vilket motsvarar drygt 20 procent av samtliga slutenvårdade patienter som rapporterats till Socialstyrelsen.
  • Köerna till barnoperationer var under april de kortaste på fem år.
  • Ny kvalitetsdata visar att Karolinska har världens lägsta mortalitet efter hjärtkirurgi.
  • Kvalitetsregistret Swedeheart rankar hjärtinfarktvården vid Karolinska i Huddinge som landets bästa bland universitetssjukhusen.
  • I mars utsågs Karolinska till världens sjunde bästa och Europas andra bästa sjukhus i den ranking som görs av Newsweek, och som bland annat baserar sig på kvalitetsmått.