Sara Lindholm Larsson och Martin Tegnér får priset Årets förändringsledare 2020

Nyhet

Sara Lindholm Larsson och Martin Tegnér på Karolinska Universitetssjukhuset belönas med priset Årets förändringsledare 2020 inom kategorin krishantering. De får priset för insatserna för att de framgångsrikt och snabbt byggde upp Command center för att på endast några veckor säkra tillgången på skyddsutrustning för Region Stockholm när covidpandemin bröt ut våren 2020.

I prisjuryns motivering står det bland annat att "Genom att sätta upp ett Command Center och inleda samarbeten med ett antal stora bolag som Scania, SAS, Coor, HM, Camfil och IKEA lyckades de trots en global brist säkra en tillräcklig mängd utrustning, så att man även kunde hjälpa andra regioner och klara den fortsatt utmanande situationen under hösten."

Sara och Martin säger att avgörande för att de lyckades med uppdraget var dels en tydlig målbild, ett starkt lagarbete, fysisk placering på Karolinska och samarbete med privat näringsliv och andra samhällsaktörer.

- Vi visste att vi behövde införskaffa stora mängder skyddsutrustning och att det måste ske fort. Det fanns ingen skyddsutrustning att köpa hos våra vanliga leverantörer. Nu gällde det att hitta produkter snabbare än andra och komma på sätt att få dem levererade till Sverige i en situation när hela världen stängde gränser. Det gällde att skydda våra kollegor som räddade liv. Konsekvensen av att misslyckas var otänkbar. Vi tog snabbt beslut om att etablera ett Command center där alla nödvändiga kompetenser och nyckelpersoner samlades, säger Martin Tegnér.

- Med utvecklade prognosmodeller skapade vi en regional överblick för att kunna se var behoven av skyddsutrustning var som störst. Vi kunde därför fatta snabba beslut, riskbedöma situationen och alla var lika insatta i vad som krävdes för insatser. Hela Command center har varit ett fantastiskt teamarbete. Vi har haft ett delat ledarskap dels för att våra kompetenser kompletterar varandra väl men även för att säkra uthållighet i uppdraget som inte fick misslyckas, säger Sara Lindholm Larsson.

En intervju med Sara och Martin finns här: "Nyckeln var vårt tydliga uppdrag!".

Priset delas ut av Interim Search och Boyden och har delats ut årligen sedan 2015.

Segergest av Sara Lindholm Larsson och Martin Tegnér. Foto: Catarina Thepper.