Samlokalisation för cancerflöde startar upp i Solna

Nyhet

I veckan flyttade Solnas akuta bedömningsenhet in på samma vårdgolv som intensivakutmottagningen. Syftet är att förbättra omhändertagandet för patienter med cancersjukdom.

Den akuta bedömningsenheten startade 2014 och tar hand om de patienter som behöver en akut bedömning relaterat till en pågående cancersjukdom eller cancerbehandling. I måndags samlokaliserades enheten på samma vårdgolv som intensivakutmottagningen.

- Vi tar hand om de patienter som är prio tre till fem. Men om våra patienter plötsligt blir sämre så har vi nu direkt närhet till en högre vårdnivå, samtidigt som vi också hoppas att fler cancerpatienter nu får ta del av vår kompetens även i de mer akuta situationerna. Att gå via intensivakuten gör också att patienterna får en tydlig väg in till sjukhuset, säger Signe Friesland, verksamhetschef på ME huvud-, hals-, lung- och hudcancer där den akuta bedömningsverksamheten ingår.

Signe Friesland och Olof Lundblad.

Den akuta bedömningsenheten är öppen dagtid och bemannas av cirka fem sjuksköterskor och två läkare. De har också utökat sin närvaro till att även innefatta lördagar och söndagar.

Olof Lundblad är verksamhetschef för ME Akut. Han berättar att de aktuella cancerpatienterna nu kan tas om hand på ett kompetent sätt på samma ställe, både när de behöver akutsjukvård och vid komplikationer som kräver en specialitet på cancersjukdomar.

- Cancerbehandlingar är komplexa och har du en cancerdiagnos då väcker det mycket oro, kring diagnosen, behandlingen och biverkningar. Då är det bra att vi har dem som är bäst på det här på plats. Sedan hoppas vi såklart att det ska kunna ske ett kunskapsutbyte också, att cancermedarbetarna blir lite bättre på det akuta och tvärt om.

- Till syvende och sist är vi alla vårdpersonal som försöker hjälpa människor som är svårt sjuka och det är något vi måste hjälpas åt med. Vi jobbat väldigt intensivt och kommit så här långt, men vi kan inte tänka att arbetet klart än. Nu kör vi igång och får se efter hand hur vi kan göra det ännu bättre, säger Olof Lundblad.

Linda Kullgard, omvårdnadschefen för akuta bedömningsenheten, klippte invigningsbandet.

FAKTA

Intensivakutmottagningen har de senaste åren genomgått en stor förändring i samband med flytten från den gamla sjukhusbyggnaden i Solna till den nya. Tidigare var inflödet av patienter cirka 75 000 besök per år och idag är det cirka 11-12 000 besök per år.

De nuvarande lokalerna på med 18 sängplatser har fungerat för att ta hand om ett inflöde mellan 10-15 000 patienter. Den akuta bedömningsenheten behandlar cirka 2500 besök per år, och har fram till måndag den 24 maj legat i separata lokaler en bit bort från Intensivakuten.