God stämning när Karolinska körde helgoperationer

Nyhet

Viktigt för patienterna, effektivt men också en chans att testa lite nytt. Det är några röster om lördagens operationsdag då tolv patienter togs om hand.

- Vi måste se till patienternas bästa. Var ska de få hjälp om inte hos oss? Vi kan inte säga nej, säger narkosläkaren Kristian Landtblom när han pustar ut efter att ha sövt en svårt hjärtsjuk patient.

Hans kollega Maria Nilsson är inne på samma spår.

- Det här känns viktigt. Vi måste operera våra svårt sjuka cancerpatienter, varav en del är unga. Deras cancer är botbar om de blir opererade i tid, säger Maria Nilsson.

Planen var först att ha två operationssalar öppna under två lördagar. Men det blev mer än dubbelt så många.

Eva Zachrisson

- Jag gick ut till mina chefer och frågade om vi kunde köra på två salar. De sa fyra. Men det blev fem eftersom så många anmälde sig. Det är faktiskt helt fantastiskt med en sådan uppslutning, säger Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef PMI, och den som leder planeringen med Karolinskas satsning på att genomföra 175 extra operationer före midsommar.

En av dem som anmälde sig och som bidrog till att fler salar kunde användas och fler patienter opereras är Eva Zachrisson, operationssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet. Hon har anmält sig för att arbeta båda lördagarna.

- Av personliga skäl kunde jag inte arbeta på covid-IVA. Så då kändes det bra att kunna hjälpa till nu. Vi är ett universitetssjukhus och tar emot svårt sjuka patienter, så detta är vår uppgift. När jag frågade mina barn om jag skulle ta två extra lördagar så sa de att det är klart att du ska mamma. Det känns bra, och så får man också lite extra betalt, säger Eva Zachrisson.

Malin Melinder

Malin Melinder är till vardags undersköterska på neuro-op. Hon har varit inne på covid-IVA under samtliga tre vågor och tycker att hon lärt sig mycket av det. När hon nu fick frågan om att arbeta extra med lördagsoperationer av sin chef såg hon en möjlighet att bredda sitt kunnande ytterligare.

- I dag arbetar jag med bröst, endokrin och sarkom. Det ligger ganska nära det jag brukar göra på neuro men det är samtidigt något nytt. Jag gillar att det är en ny utmaning, säger Malin Melinder.

Ines Kulcenty

Hur har det varit att jobba i dag?

- Det har gått bra. Det blir en hel del spring, men så får det vara.

På post-op har anestesisjuksköterskan och vårdledaren Ines Kulcenty gått på sitt pass och den första patienten har kommit från operation.

- Det är bra att vi kör operationer på lördagarna. Det ger avlastning under veckorna. Så det känns väldigt meningsfullt att vi gör det här, säger Ines Kulcenty.