Felaktiga vaccinationsbokningar via Alltid Öppet

Nyhet

Under tisdagen, den 4 maj, har ett antal personer som inte ingår i Fas 3 riskpatienter, felaktigt bokat in sig i appen Alltid Öppet för vaccination på Karolinskas vaccinationsmottagningar.

Vaccinationserbjudandet är riktat till riskpatienter och den som vaccineras även skall ta med intyg om vaccinationserbjudande. De som felaktigt bokat in sig kommer inte att kunna vaccineras innan det är dags för deras tur enligt fasindelning och turordning.

Under dagen har erbjudandet via appen spärrats och istället hänvisas till den manuella bokningen via telefon, som meddelats via brevutskick till berörda patienter. Den som fått ett digitalt personligt erbjudande via specialistmottagning kan fortfarande boka en tid.

Den som felaktigt bokat en tid uppmanas att avboka tiden så att riskpatienter kan få möjlighet att vaccineras istället.

Mer information om vaccinationen mot covid-19