Elva extra operationer under helgen

Nyhet

I morgon lördag hålls det andra helgoperationstillfället på Karolinska i syfte att minska operationsköerna. Fem salar hålls öppna och elva patienter kommer opereras. Hör medarbetarna berätta om förra helgens operationsinsats.

I takt med att antalet covid-patienter har minskat på sjukhuset har det blivit möjligt att göra en extra satsning på operationer för att undvika att för långa köer byggs upp under sommaren. Minst 175 extra operationer ska genomföras innan midsommar.

Tillbakablick från lördagens operationsdag

Förra helgen var det första helgoperationstillfället på Karolinska. Hör medarbetarna berätta om lördagens operationsdag!

I filmen medverkar Maria Nilsson, anestesiläkare, Kristian Landtblom, anestesiläkare, Eva Zachrisson, operationssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet, och Malin Melinder, undersköterska.