Krisstöd – en viktig resurs under pandemin

Nyhet

Sedan tidigt i pandemin har Karolinskas medarbetare kunnat få stöd till följd av det krävande arbetet med covid-19. Tre chefer berättar om hur de har använt krisstödet och vad det har betytt för deras medarbetare.

Arbetet under pandemin har för väldigt många betytt hög press och långa arbetspass. För att stötta medarbetarna har det sedan förra våren funnits krisstöd på plats från Falck Healthcare, samt möjlighet att få stödsamtal av Feelgood, sjukhusets rehabspecialister och sjukhuskyrkan.

- Krisstödskonsulterna på plats är otroligt uppskattade och mycket efterfrågade. Behovet av stöd har varit ganska jämt under pandemin, åtminstone under de tre vågorna. I början var ju sjukdomen ny och det var mycket oro kring smitta och svåra upplevelser att hantera, många patienter avled vilket gav en etisk stress. Senare har det handlat mycket om att medarbetarna är väldigt trötta och inte får tillräckligt med återhämtning, berättar Lisa Schmidt, arbetsmiljöspecialist och samordnande kontakt mellan sjukhuset och Falck Healthcare/Feelgood.

Nedan berättar tre chefer om vad krisstödet har betytt i deras verksamheter.

Pauline Rylander Hagson, vårdenhetschef på intensivvården i Huddinge

Pauline Rylander Hagson, vårdenhetschef, Intensivvården Huddinge

- Vi tog in krisstödet tidigt i pandemin och de har funnits närvarande hos oss mer eller mindre sedan dess. Det har blivit en naturlig del av vår vardag att de finns närvarande i anslutning till avdelningarna. Alla medarbetare har fått sms som de har kunnat svara på om de önskar personligt stöd. Många har använt sig av den möjligheten. Vi har även haft reflektionsgrupper, både under våra mest intensiva perioder, men även under september/oktober när vi hade en något lugnare period. Vi har också haft föreläsningar i krisreaktion. På senare tid har vi här i Huddinge arbetat med meditationsövningar.

- Både Falck, Feelgood och sjukhuskyrkans stöd har varit mycket värdefulla. De har haft lite olika fokus och kompletterat varandra bra. Bara deras närvaro har skapat en form av trygghet. För oss chefer har det också varit bra att få signaler om vilka känslor och vilken stämning som finns i personalgruppen, så vi vet vad vi ska jobba med.

Narges Friberg, omvårdnadschef på infektion i Huddinge

Narges Friberg, omvårdnadschef, Infektion, Huddinge

- Vi tog in krisstöd i december, och såhär i efterhand kan jag tycka att det hade varit bra om de hade varit här redan i våras. Alla medarbetare har fått sms från kristeamet och en del har gått vidare med personliga samtal. Vi har också haft reflektioner i grupp vid enstaka tillfällen vilket har varit uppskattat.

- Det har varit värdefullt bara att veta att kriskonsulterna finns här på huset. För en tid sedan hade vi till exempel en dramatisk händelse på avdelningen och kristeamet kom hit och fångade upp de medarbetare som hade varit involverade. Det känns tryggt att veta att de är ett samtal bort om det skulle behövas.

Klara Karlsson, omvårdnadschef på akutmottagningen i Huddinge

Klara Karlsson, omvårdnadschef, akutmottagningen, Huddinge

- Jag började arbeta på akuten i augusti förra året och när andra vågen byggdes upp pratade vi på akuten tidigt om vikten av att ta in krisstöd. Jag har tidigare varit chef på IVA och var i höstas med och startade upp covid-IMA. Pandemin är en exceptionell händelse och det är viktigt att kunna bemöta den med ett gott stöd, jag har goda erfarenheter från det. Alla människor har olika bakgrund och erfarenheter och påverkas olika i kris, det måste man kunna möta med olika slags stöd.

- De flesta av alla covid-patienter som vårdas på Karolinska kommer via Huddinges akutmottagning. Alla medarbetare här har blivit kontaktade individuellt och vi har haft krisstöd på plats, även kvällar och helger. Vi har haft en mycket hög belastning på akuten under pandemin, men belastningen skiftar mycket under dygnets alla timmar. Man måste skilja på stressen från pandemin mot den vanliga stressen som alltid finns på en akutmottagning.

Foton: Malin Jochumsen, Medicinsk bild, Tuulikki Tovatt och Linnea Jonasson Bernholm.