Karolinska Universitetssjukhuset tar nästa steg mot decentraliserad styrning

Nyhet

Karolinskas arbete med att öka verksamheternas och professionernas styrning av sjukhuset går nu in i nästa fas. I samband med detta överförs ytterligare ansvar till linjen och rollen som operativ direktör försvinner.

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan april 2019 följt en strategisk plan med mål att sjukhusets vårdverksamheter ska vara mer drivande och att sjukhusets styrning skall förflyttas mot kärnverksamheten. Förutsättningen för att uppnå detta har bland annat varit att förse vårdverksamheterna med fungerande digitala verktyg för planering och uppföljning, styrmodeller för deras produktion och ekonomi samt strukturer för sjukhusövergripande planering inom slutenvården och operation.

- Med dessa fundament på plats har Karolinskas verksamheter en solid grund att stå på. Ansvariga chefer i linjen har nu de förutsättningar som krävs för att driva och utveckla vård, utbildning och forskning. Effekten av detta har också synts i form av en rekordhög vårdproduktion under 2020, trots covid-19, fler öppna vårdplatser, mycket hög kvalitet, ett positivt ekonomiskt resultat för första gången på ett antal år samt rankingen som världens sjunde bästa sjukhus, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Den operativa direktörens uppdrag har framförallt varit att i samarbete med respektive verksamhet arbeta fram de verktyg och modeller som krävs för en vårdnära styrning. Dessutom har rollen ansvarat för att utöka och fördela vårduppdraget på sjukhuset, utforma processer för fastigheter och investeringar, IT och medicinsk teknik samt att fastställa arbetssätten för huvuddelen av de vårdstödjande staberna. Uppdraget är nu utfört och när ovan nu finns på plats försvinner rollen som operativ direktör på Karolinska.

- Detta är vår planerade fortsättning på den strategiska plan som sjukhuset följer sedan två år tillbaka. Mitt uppdrag är utfört och jag vet att verksamheterna är redo att ta ytterligare ett kliv fram. Jag är oerhört stolt över att få ha varit del av det som vi gjort tillsammans på sjukhuset under de senaste två åren och som patienter kommer att ha nytta av under många år framöver, säger Kalle Conneryd Lundgren, avgående operativ direktör.

Kalle Conneryd Lundgren lämnar rollen som operativ direktör den 28 april. Han kommer därefter under en övergångsperiod att finnas tillgänglig för sjukhusdirektören på Karolinska Universitetssjukhuset.

Resultat av Karolinskas strategiska arbete under två år

  • Ökad vårdproduktion: Under 2020 överträffade Karolinska uppdraget från Region Stockholm och producerade 105,7 procent av sitt uppdrag. 2019 uppgick produktionen till 94 procent av uppdraget.
  • Ökat antal vårdplatser: Det genomsnittliga antalet vårdplatser har i april 2021 ökat till 1 164 stycken, vilket kan jämföras med 982 under april 2019.
  • Förbättrat ekonomiskt resultat: Resultatet 2020 uppgick till +73 miljoner kronor att jämföra med ett underskott på -1,9 miljarder kronor 2019.
  • Minskad administration: Den administrativa organisationen har sedan 2019 minskat kontinuerligt. Under 2020 blev antalet stabsdirektörer fyra färre. Staber har blivit mindre, strukturerats om och fått ett tydligt vårdstödjande uppdrag. Sedan 2019 har Karolinskas administrativa kostnader för de operativa staberna minskat med med 12 procent.
  • Attraktiv arbetsgivare: Antalet sökande per annonserad tjänst ökade från 16,9 2019 till 21,9 2020. Antalet sökande till sjukskötersketjänster, inklusive specialistsjuksköterskor, ökade från 5,3 till 7,5 mellan 2019 och 2020.
  • Ett sjukhus i världsklass: Tidskriften Newsweek utsåg i sin årliga ranking i mars Karolinska till världens sjunde bästa sjukhus och näst bäst i Europa. Detta i konkurrens med 2 000 sjukhus i 25 länder. Kriterierna är medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. År 2019 hade Karolinska inte tagit sig in på listan.