IVA-patienter följs upp med ny digital mottagning

Nyhet

För att följa upp covid-19-patienter som vårdats i intensivvården har en digital post-IVA-mottagning startats. Alla patienter följs upp, både med videomöten och självskattningsformulär.

Komplikationer efter behandling inom intensivvård är inte ovanligt och på Karolinska har uppföljningar med fysiska återbesök och samtal förekommit även innan pandemin.

- Inom ME intensivvård pågår ett projekt med syfte att skapa en enhetlig uppföljning av IVA-patienter på Karolinska. När pandemin bröt ut fanns inte möjlighet för fysiska uppföljningar och nya arbetssätt för uppföljning skapades, berättar Eva Åkerman, universitetssjuksköterska och omvårdnadsansvarig ME Intensivvård.

För att samla kunskap om sjukdomen ska alla covid-19-patienter som skrivs ut från IVA följas upp. Eva och hennes kollegor såg snabbt att en digital uppföljning med videosamtal kunde vara en lösning då inte fysiska besök var möjliga.

Eva Åkerman, universitetssjuksköterska och omvårdnadsansvarig. Foto: Anna Larsson

Följs upp vid tre tillfällen

Den nya digitala post-IVA följer upp alla IVA-patienterna vid tre tillfällen; två, sex och tolv månader efter utskrivning. Varje gång skattar patienten sitt mående via ett frågeformulär. Formulären är inte nya men för att underlätta för patienter och personal har de infogats i 1177. Patienten får ett sms om sitt ärende och kan logga in i 1177 och besvara formulären som sedan kan journalföras i TakeCare.

- Det här är en förbättring. Tidigare har delar av formulären skickats till intensivvårdsregistret, och resten har blivit liggande, utan att journalföras. Vi har också sett till så allt informationsmaterial finns på karolinska.se så patienter och närstående enkelt kan få information om tiden under och efter intensivvården, säger Eva Åkerman.

Vid första uppföljningstillfället erbjuds ett videomöte via appen Alltid Öppet. Det finns även möjlighet till fler videouppföljningar om behov finns.

- Vi går igenom patientens vårdtid på IVA. Vi pratar om hur de mår fysiskt och psykiskt idag, om de har några problem samt vilket behov av stöd de har. En stor förbättring är att vi nu har möjlighet att remittera vidare, exempelvis till psykolog eller fysioterapeut. Tidigare kunde vi bara hänvisa dem till vårdcentralen och då är de ganska utelämnade åt sig själva.

Möten i trygg hemma-miljö

Få patienter har uteblivit eller tackat nej till uppföljningen. Videomöte i hemmet innebär att de inte behöver komma till sjukhuset, något som för många kan upplevas jobbigt.

- Att vi kan se patienterna gör att vi bättre uppfattar om de förstår vad vi säger, de kan ha sin partner med sig och de är i en trygg miljö. Nu har vi också möjlighet att ha trepartssamtal i Alltid Öppet, vilket innebär att vi kan ha med en tolk eller en närstående som bor på annan plats.

Idag finns Post-IVA enbart för covid-patienter, men i framtiden ska även övriga intensivvårdspatienter inkluderas. Förhoppningen är också att som komplement kunna erbjuda fysiska besök när den möjligheten öppnas igen.

- Många vill träffa personalen som vårdade dem under sjukdomstiden och det går ju inte att ordna idag. En annan fördel med fysiska besök är att patienterna kan ha minnen från ljud eller lukter som väcks till liv när de återser vårdmiljön, de kan då lättare placera var minnena kommer ifrån, säger Eva Åkerman.