Bra samarbete gav snabbt en ny covid-jour

Nyhet

På bara 48 timmar byggde tre kirurgiska avdelningar på Karolinska i Huddinge upp en gemensam covid-jour där nu 27 kan patienter vårdas. - Man kan lösa det mesta med en positiv inställning, gemensamma ansträngningar och laganda, säger Henrik Smeds, läkare på Öron-Näsa-Hals i Huddinge.

Inför påsk, när covid-19-patienterna blev fler och tredje vågen var ett faktum fick Henrik Smeds, läkare på Öron-Näsa-Hals i Huddinge, frågan om han kunde vara samordnade av en ny covid-jour.

Avdelningarna som samarbetar är avdelning B82 Öron-Näsa-Hals, en kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA, samt Urologen på Tema Cancer (R62). Tre avdelningar inom två olika Teman, vad de har gemensamt är den kirurgiska inriktningen.

- Det kändes rationellt med en gemensam jour våra avdelningar emellan. Det ligger också i linje med hur vi vill samarbeta inom sjukhuset runt covid-19-patienterna, berättar Henrik.

Han berättar att det gick relativt lätt att bygga upp den nya jouren, trots att det krävde mycket samarbete från olika verksamheter och att det alltid är många detaljer, formellt ansvar och administration som ska falla på plats.

- När man tvingas gå igenom något svårt ihop, som vi gjort det senaste året, så lär man känna varandra ganska väl. Detta har blivit en positiv bieffekt av covid-19 här på sjukhuset. Jag tycker det finns en vilja hos alla att hitta lösningar, förstå varandra och dra åt samma håll. När det inte finns några bra egna vägar så löser vi det ihop, säger Henrik Smeds.

Ett exempel på det utvecklade samarbetet och hur snabbfotat arbetet kring covid-19-patienterna blivit är hur snabbt den nya jourlinjen fick utbildning i den mer omfattande syrgasbehandlingsmetoden Optiflow.

- Under förra veckan så upptäckte vi att det kom in fler och fler patienter till sjukhuset som behöver syrgasbehandlingen Optiflow. Det gör att även vår jour behöver kunskap om den behandlingen. Vi vände oss då till AVA på Medicinsk enhet Akut och fick hjälp att utbilda vår personal med väldigt kort varsel. Den typen av samarbete och hjälpsamhet gör mig glad och imponerad över sjukhusets kapacitet, säger Henrik Smeds.

Text: Malin Benno Bjurström