Utredning om vaccinationer klar

Nyhet

Den utredning som sedan den 3 februari granskat personalvaccinationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och att två personer i sjukhusets ledningsgrupp vaccinerats är nu klar.

Det övergripande målet med personalvaccinationerna är att säkra patienternas tillgång till sjukvård under pandemin. Utifrån detta prioriterades fyra grupper under den vaccination som inleddes den 12 januari: anställda inom intensivvård, intermediärvård, akutverksamhet och infektionsvård som arbetar patientnära. Det var också ett uttalat mål att inga av de 3 000 vaccindoser som sjukhuset tilldelats skulle gå till spillo. Detta försvårades av vaccinets korta lagringstid och att varje ampull räckte till fler doser än vad som uppgivits av leverantören. Utredningen visar att detta har medfört att även vissa andra patientnära personalgrupper, bland annat inom cancervården, har vaccinerats.

- Det är en styrka att sjukhuset klarade av att på kort tid vaccinera en ansenlig mängd personal som behövs i arbetet mot pandemin och i annan livsavgörande sjukvård. Därigenom har vi tryggat vården för en stor grupp patienter, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Utredningen konstaterar att vaccinationen av de båda personerna i ledningsgruppen innebar ett avsteg från den av sjukhuset beslutade prioriteringsordningen. Detta då de inte primärt arbetar patientnära. De befinner sig dock i vårdytor under delar av sin arbetstid och de har även i varierande utsträckning deltagit i direkt patientarbete samt har roller som är viktiga för att sjukhuset ska lösa sina uppgifter under pandemin. De båda lät sig vaccineras först efter att ha blivit tillfrågade ett antal gånger och med vaccin som annars riskerade att gå till spillo.

- De har i samtal med mig och med utredningen uttryckt att de i efterhand inser att de borde ha hållit fast vid att ej låta sig vaccineras. Den insikten gör att de har mitt förtroende att fortsätta i sina roller och återkomma i tjänst, säger Björn Zoëga.