Tydlig struktur i enheten Bäckencancer har gett en ökad produktion

Nyhet

Med sina cirka 450 anställda är Medicinsk enhet Bäckencancer den enskilt största enheten inom Tema Cancer på Karolinska. Det är också en av de enheter som under det senaste året ökat sin produktion mest. - När vi tog över verksamheten behövde vi prioritera att skapa ordning och reda, berättar Olof Akre, verksamhetschef för ME Bäckencancer.

När den nya verksamhetsmodellen trädde i kraft, i oktober 2017, innebar det en stor och komplex omorganisation för ME Bäckencancer. Samtidigt som man delade på vissa enheter så slogs flera andra ihop. Den Medicinska enheten Bäckencancer bildades från fyra kliniker med fem specialiteter: kirurgi, gynekologi, onkologi, gyn-onkologi och urologi.

- I början var det rörigt och vi saknade underlag för att planera produktion och kostnader. Vi behövde skapa tydlighet, bland annat ur ett ledningsperspektiv, för att cheferna skulle förstå sitt uppdrag, vad de skulle leverera och hur mycket pengar de hade till sitt förfogade, säger Olof Akre. Vi har kommit en bit på väg men det finns arbete kvar.

För att förenkla arbetsledningen ändrade de om så att urologin i Solna och Huddinge organiserades per site istället för i flöde. Att göra fyra site-övergripande flöden av två specialiteter blev för svårstyrt.

Flera högspecialiserade uppdrag

Enheten Bäckencancer har flera nationella högspecialiserade uppdrag inom testikelcancer, kolorektalcancer och gynekologisk cancer och är ensamutförare i regionen inom många områden.

- Vårt högspecialiserade uppdrag är ett stort ansvar men också en enorm styrka. Vi kan rekrytera till en verksamhet där vi verkligen har i uppdrag att vara på fronten och utveckla vården av de mest avancerade cancerpatienterna. Våra medarbetare publicerar i snitt drygt en vetenskaplig artikel varannan dag året om. Det är fantastiskt och något vi behöver kommunicera runt mer, säger Anna Wiberg vårdenhetschef Bäckencancer.

En annan stor förbättring på enheten är den nya dagvårdsenheten som avlastar slutenvården och ökar tillgängligheten för patienterna.

- För patienterna blir det stor skillnad när de, på kort varsel, kan få support. Dagvården fungerar också som en "check-in-avdelning" inför planerad kirurgi. På så sätt kan vi vårda rätt patienter på slutenvårdsplatserna och därmed öka vår effektivitet utan att slutenvårdsenheterna behöver belastas hårdare, säger Olof Akre.

Även om både Olof och Anna redan nu är mycket stolta över enheten så finns det mycket kvar att förbättra.

- Även om vi som chefer upplever att vi börjar få lite mer tydlighet i uppdrag och struktur i ledning har vi en bra bit innan våra medarbetare känner att verksamheten verkligen lyfter efter alla omställningar som vi gjort och ännu gör. Men jag hoppas och tror att många på den medicinska enheten Bäckencancer ändå uppfattar en positiv trend över tid. Vi behöver också bli bättre på att återkoppla hur fantastiskt jobb alla gör hos oss, säger Olof Akre.

- Vi producerar väldigt bra vård och har, tack vare våra duktiga chefer och medarbetare oändliga möjligheter framöver, understryker Anna Wiberg.