Karolinska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge

Nyhet

Från i dag, fredag den 26 mars, går Karolinska Universitetssjukhuset upp i förstärkningsläge.

 Därmed stöds sjukhusets alla verksamheter från den lokala särskilda sjukhusledningen inom de områden som krävs; bland annat gemensam planering av slutenvård, intermediärvård och intensivvård, HR samt kvalitet och patientsäkerhet.

- Karolinska Universitetssjukhuset är redo att fortsätta arbetet mot covid-19 som vi inledde för över ett år sedan. Sjukhuset kommer löpande se till att vi fortsätter att ta hand om våra patienter på bästa sätt, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

- Karolinska har 1 225 vårdplatser och nu handlar det om att staben planerar och stödjer personalen så att de får rätt förutsättningar att göra sitt jobb, säger Björn Zoëga.

Fakta:

- Antal covid-19 positiva patienter i slutenvård på Karolinska Universitetssjukhuset 210326: 108, varav 34 inom IVA/ECMO.

- Totalt antal vårdplatser på Karolinska Universitetssjukhuset, 1225.