Karolinska kommenterar utfasning av arbetstidsmodellen Tabell 4 på Barnakuten i Solna

Nyhet

För att skapa enhetliga regler, för att minska risken för att medarbetare arbetar för mycket obekväma arbetstider och för att minska kostnader så håller Tema Barn på att fasa ut arbetstidsmodellen Tabell 4, T4.

T4 började användas när Karolinska hade svårare att rekrytera personal. Det innebär att den som arbetar obekväm arbetstid, ob, får en högre ersättning än i de allmänna bestämmelser som normalt gäller. I takt med att rekryteringsläget har förbättrats så har behovet av T4 minskat. Det har därför tagits bort i ett flertal verksamheter. Från den 21 juni kommer det att försvinna också på Barnakuten i Solna.

- Vi vet att det innebär att ett antal medarbetare får lägre lön, och det är inte välkommet för den enskilde. Sedan en tid så har inte nyanställda T 4, vilket innebär att de alltså har lägre ersättning än de som har längre anställningstid. Vi tycker inte att det är rimligt att man har olika ersättning för samma arbete, säger Magnus Flodberg, verksamhetschef inom Omvårdnadsområde Barnsjukvård.

- Vi ser också risker med att extra höga höga ob-ersättningar kan locka medarbetare att ta så mycket ob-pass att de får en ohälsosam arbetssituation. Detta riskerar att leda till påfrestningar för personalen och till sjukskrivningar. Det finns också en ekonomisk effekt av beslutet, genom att avsluta T4 så kommer kostnaderna att minska med cirka 2 miljoner kronor inom Barnakuten i Solna, säger Magnus Flodberg.

Tillämpningen av Tabell 4 kommer att avslutas från och med 21/6, dvs från sommarperioden, och övergå till allmänna bestämmelser som arbetsgivaren och de fackliga förbunden gemensamt tagit fram. Totalt berörs 35 av 40 undersköterskor inom Barnakuten i Solna av beslutet.