Idag lanseras nya Narkoswebben

Nyhet

Idag släpps en helt ny version av Narkoswebben, med ett nytt utseende och ett rykande färskt innehåll.

Narkoswebben startade redan 2006 och riktar sig till barn, ungdomar och närstående för att förbereda dem inför sjukhusvistelse, narkos och operation.

Sedan dess har webbsidan vuxit enormt och fått en stor internationell spridning. Informationen för närstående finns idag tillgänglig på 32 språk och Narkoswebben har besökare från 120 länder varje månad.

- Det är på internet som barn och ungdomar leker, söker information, förbereder sig och lär. Just därför finns vi här. Tyvärr är de flesta barn och ungdomar otillräckligt förberedda för att möta sjukvården. Detta trots att vi, genom studier, vet att upp till 60 procent av dem har kraftig oro och ängslan inför det de ska vara med om på sjukhuset. Det är förenat med negativa konsekvenser, på kort sikt med till exempel mer smärta, men även på längre sikt, med till exempel ökad oro, sömn och matrubbningar, säger Gunilla Lööf, anestesisjuksköterskan på Barn PMI, som grundade Narkoswebben och nu har varit projektledare för den omfattande innehållsmässiga och tekniska uppdateringen av webbsidan.

Den nya tekniska plattformen gör att Narkoswebben nu finns tillgänglig även på telefoner och surfplattor. Allt innehåll har också setts över och uppdaterats. Här finns bland annat filmer, poddar och bloggar, frågor och svar och möjlighet att möblera och leka sin egen operationssal. Allt innehåll har tagits fram tillsammans med barn och ungdomar.

Gunilla Lööf berättar att den största utmaningen har varit att balansera tilltalet på webbsidan. Narkoswebben ska vara lockande, men inte kommersiell. Seriös, men inte svår och avskräckande.

- Det är en helt annan sak att nå fram till en treåring, jämfört med en tonåring. Man har några sekunder på sig. Funkar det inte, klickas man bort och sidan stängs ner. Men jag har triggats och kommer alltid arbeta vidare för att försöka vinna dem alla.

Besök Narkoswebben här: www.narkoswebben.se

FAKTA

  • Narkoswebben är finansierad av Allmänna arvsfonden och Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 
  • På Narkoswebben kan barn, ungdomar och närstående lära sig mera om kroppen, hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation. Narkoswebben är framtagen för att passa alla, oberoende av ålder och utvecklingsnivå, såväl innehållsmässigt, tekniskt, pedagogiskt som språkligt. Information till närstående finns tillgänglig på 32 olika språk.
  • Narkoswebben är idag en etablerad del av svensk barnsjukvård och har besökare från 120 olika länder varje månad.
  • Narkoswebben har öppen access, är fri att länka och kan, eftersom allt innehåll på sidan är generellt gällande, användas oavsett lokala rutiner.
  • Narkoswebben är utvecklad och medicinskt granskad av målgruppen och av erfarna specialister inom anestesi, barn- och ungdomssjukvård från Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset. Allt innehåll är grundat i klinisk och vetenskaplig evidens.
  • Gunilla Lööf har arbetat som anestesisjuksköterska i 25 år på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 2019 disputerade hon med en avhandling om webbaserad förberedelse av barn och ungdomar inför narkos och operation.

För mer information kontakta Gunilla Lööf: mail@narkoswebben.se tel: 0708-624033