Första årsrapporten från Karolinska Comprehensive Cancer Center

Nyhet

För ett år sedan ackrediterades Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet som ett Comprehensive Cancer Center. Den första årsrapporten samlar bland annat behandlingsutvecklingar och forskningspublikationer som genomförts under 2020.

Karolinska Comprehensive Cancer Center (Karolinska CCC) samlar spetskompetensen inom grundforskning, klinisk forskning och högspecialiserad cancervård.

- Årsrapporten ger oss en chans att se vad vi faktiskt har åstadkommit under 2020. Det är viktigt att känna stolthet över det man har gjort och det här är ett sätt att stanna upp och reflektera, säger Marie Bothén, tf operativ chef på Tema Cancer.

En grund för framtiden

Det första året som ackrediterat har handlat mycket om att etablera Karolinska CCC med en styrelse (board of directors) och en styrgrupp för vetenskaplig rådgivning (scientific advisory board). Den senare består av internationella forskare som ska kunna stötta forskare på sjukhuset och på KI.

- Vi har byggt upp en grund för hur vi ska arbeta med dessa framöver. Vi har också haft ett jättefint samarbete med kommunikationsavdelningarna på sjukhuset och på KI för att ta fram kommunikationsprinciper inom Karolinska CCC. Det behövs för att skapa en gemensam identitet, säger Eva Gustafsson, vårdenhetschef och projektansvarig för årsrapporten.

I samband med att Karolinska ackrediterades bröt coronapandemin loss på allvar och en stor del av Tema Cancers medarbetare fick ställa om och arbeta med covid-vård. Genom omfattande prioriteringsarbete har man ändå försökt säkra tillgängligheten till medicinsk cancerbehandling och strålbehandling för patienterna.

Samlat årets goda resultat

Årsrapporten berättar om flera behandlingsutvecklingar som genomförts, bland annat möjligheten att erbjuda patienter PeptidReceptor RadionukleidTerapi, att diagnostisera och följa alla patienter med trofoblastsjukdom samt införandet av robotassisterad kirurgi vid matstrupscancer, ventrikelcancer och vid lever- och bukspottkörtelcancer. Årsrapporten lyfter också särskilt kontaktsjuksköterskans viktiga roll, forskningspublikationer och aktiviteter kopplade till viktiga samarbetspartners som exempelvis SciLifeLab.

- Områden där vi vill att Karolinska CCC ska utvecklas ännu mer är bland annat patientinvolvering. Det har vi jobbat med även tidigare, men vi hoppas kunna utöka det ännu mer, säger Eva Gustafsson.

Det finns också en ambition att öka samverkan med andra ackrediterade centra i Europa.

- Det är inte obefintligt idag, men vi har fått en annan plattform för att kunna öka samverkan inom både forskning, utbildning och vård. Sedan är både Skåne, Sahlgrenska Göteborg och Uppsala igång med sina processer för att bli ackrediterade och vi stöttar dem förstås i det, fortsätter Eva Gustafsson.

Foto: Catarina Thepper

FAKTA

I mars 2020 blev Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet först i Sverige att ackrediteras som ett Comprehensive Cancer Center av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Ackrediteringen är en bekräftelse på att centret uppfyller de högt ställda kvalitetskrav som OECI har på vård, utbildning och forskning inom cancer. Det innebär också ett helhetsansvar runt patienten och en integrering av vård, behandling, forskning, innovation, undervisning och utbildning inom cancervården där patientinvolvering spelar en viktig roll.

Ackrediteringsprogrammet har funnits sedan 2008 och syftar till att alla cancerpatienter i Europa ska ha tillgång till högkvalitativ cancervård. OECI är en icke-statlig, ideell juridisk enhet som inrättades 1979 för att främja ett större samarbete mellan europeiska cancercentra och institut.

Årsrapport Karolinska CCC 2020.pdf