Eftertraktat arbetsklimat inom barnakutsjukvården i Huddinge

Nyhet

En arbetsplats präglad av solidaritet med 100 procent kvarstannande och låga sjukskrivningstal. Barnakutsjukvården i Huddinge är en eftertraktad arbetsplats bland läkarna.

Mona-Lisa Engman, sektionschef och överläkare. Foto: Katharina Sundström

Mona-Lisa Engman är sektionschef och överläkare för barnakutsjukvården i Huddinge, en verksamhet som inkluderar akutmottagning, akutvårdsavdelning och hemsjukvård. Hon har cirka 12 anställda läkare och ytterligare några till kommer in regelbundet för att arbeta som ledningsläkare eller specialister.

- Vi är verkligen en tajt och stabil arbetsgrupp. Det här är en plats man trivs att arbeta på, både de som är fast anställda och de som kommer in tillfälligt. Vi har 100 procents kvarstannande och låga sjukskrivningstal.

Det goda arbetsklimatet har byggts upp under lång tid. Mona-Lisa Engman beskriver att en blandning av kön, ålder och kompetens är en av framgångsfaktorerna, samt att det finns ett samarbetsklimat snarare än konkurrens.

- Alla läkare har en bredd, sedan har man möjlighet att ha ett profilområde, exempelvis mot forskning, patientsäkerhet, utbildning eller läkemedel. Vi lär mycket av varandra.

Hon berättar att det finns en stark undervisningsprofil inom barnakutsjukvården. Patientmixen ger ett brett underlag och med två kliniskt arbetande studierektorer skapas ett tydligt fokus på lärande.

- Det blir som ringar på vattnet, undervisningsmiljön spiller över på annat. Vi fick ett pris från ST-läkarna nyligen där de beskrev oss som en timmerstuga, en trygg plats att samla kraft och kunskap på. Det gör mig väldigt glad.

Har du några tips på hur man bygger upp ett sådant fint arbetsklimat?

- Jag skulle säga att det är väldigt viktigt med mixen. Har man möjlighet att blanda kön, ålder och kompetens så blir det väldigt värdefullt. Tänk på vad teamet behöver! Och så måste medarbetarna känna att de får utmaningar, det blir tråkigt om man inte får lära sig nytt.

- Sedan tar det förstås tid att bygga upp ett sådant här arbetsklimat. Men utmaningarna man möter längs vägen blir inte jättestora när man har en stabil grund.