Ny utredning ska hjälpa de svåraste hjärtebarnen

Nyhet

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har genomfört sin första MR-hjärtkateterisering. Undersökningen gjorde att rätt behandling kunde sättas in och den svårt sjuka patienten förbättrades på bara några dagar.

MR-hjärtkateteriseringen genomfördes i vecka 6 tack vare ett nära samarbete mellan barnröntgen, barnanestesi och barnkardiologer från Stockholm och Lund och är en kombination med magnetkameraundersökning för flödesmätningar och hjärtkateterisering för tryckmätning och intervention.

Patienten var ett barn med ett mycket komplext hjärtfel och extremt låg syremättnad. Den samlade informationen från utredningen gjorde att rätt behandling kunde sättas in. Redan efter några dagar mådde patienten bättre.

- Fynden från MR-undersökningen visade sig vara väldigt värdefulla för att kunna förstå den komplexa cirkulationen och gav ny insikt som vi inte tidigare förstått från våra mätningar från enbart hjärtkateterisering. Vi hoppas kunna göra fler av dessa utredningar framöver för att bättre förstå några av de svåraste och mest komplexa hjärtfelen hos våra hjärtebarn, säger Kristoffer Steiner, biträdande överläkare.

MR-hjärtkateterisering görs sedan tidigare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Uppskattningsvis kommer ungefär en handfull patienter per år att vara aktuella för denna undersökning på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

- Det känns fantastiskt roligt att kunna förbättra utredningen av våra riktigt svåra hjärtebarn här på Karolinska, allt tack vare ett suveränt samarbete mellan barnanestesi, barnröntgen och barnkardiologerna här på ALB och i Lund, säger Felicia Nordenstam, överläkare barnkardiologi och sektionschef Barnhjärta.

Foto: Kerstin Magnusson