Ny omgång av personalvaccination på Karolinska startar nästa vecka

Nyhet

Under kommande veckor (vecka 8 och 9) väntas två leveranser om totalt 7000 doser covid-19-vaccin från Astra Zeneca till Karolinska Universitetssjukhuset. Det innebär att nästa steg i vaccinationen av personal kan påbörjas.

Den 12 januari startade vaccineringen bland Karolinskas personal mot covid-19. Vaccinering av medarbetare från IVA, IMA, akutmottagningarna och infektionsverksamheterna prioriterades först. Cirka 4000 medarbetare har hittills vaccinerats.

Den nya vaccinationsomgången, som kan starta upp så snart leveranserna från Astra Zeneca kommer, riktar sig till samtliga medarbetare under 65 år som i sitt huvudsakliga uppdrag arbetar kliniskt, det vill säga har patientkontakt.

Vaccinationerna sker på centrala vaccinationsmottagningar i Solna och Huddinge, för att förenkla och samordna vaccinationsprocessen.

Medarbetare över 65 år rekommenderas att ta vaccin från Pfizer eller Moderna. Karolinska har därför äskat 1 000 vaccindoser för detta och inväntar vidare besked. I dagsläget finns ingen förväntad leverans från Pfizer eller Moderna.

Övriga medarbetare, bland annat administrativ personal, planeras att vaccineras när fler vaccindoser levereras framöver.

Vaccination av personal:

Karolinska väntar två leveranser om totalt 7000 vaccindoser från Astra Zeneca och startar upp vaccinationer av personal under vecka 8.

Vaccinationerna riktar sig till samtliga medarbetare som arbetar kliniskt, med undantag för medarbetare över 65 år som rekommenderas att ta vaccin från Pfizer/Moderna. Övriga medarbetare planeras att vaccineras när fler vaccindoser levereras framöver.

Framöver kommer vaccinationsmottagningarna även att ta emot allmänhet för vaccinering, då Karolinska har i uppdrag att vaccinera ca 150 000 medborgare inom Region Stockholm.