Mobilen hjälper vårdpersonal med trauma kopplat till covid-19

Nyhet

Forskare undersöker om en enkel uppgift på mobilen kan hjälpa om man får jobbiga minnen från svåra händelser kopplat till covid-19. Studien vänder sig till vårdpersonal och förhoppningen är att metoden ska leda till ökat välmående, färre minnen från trauman och förbättrad arbetsfunktion. Nu söker studien fler deltagare.

Namnet på studien är "Enkel Kognitiv Uppgift efter Trauma under covid-19 - sjukhuspersonal", (EKUT-p).

Störande minnen från svåra upplevelser på jobbet

- Vi vet att det är vanligt att vi som jobbar inom sjukvården är med om svåra eller traumatiska händelser på jobbet och att minnesbilder från sådana händelser kan 'fastna' och dyka upp igen fast man inte vill, säger Katarina Göransson, sjuksköterska och docent, omvårdnadsansvarig vid Tema Akut och Reparativ medicin och en av forskarna i gruppen:

- Det kan vara jobbigt och störande för koncentrationen, göra att man får sömnsvårigheter, och får svårt att släppa tankarna på jobbet när man är ledig. Vi undersöker nu tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, som är experter på just påträngande minnen "flashbacks", om enkla uppgifter på mobilen kan hjälpa.

Liknande studier med patienter i akutsjukvård, som hade minnesbilder från exempelvis bilolyckor, har gett lovande resultat.

-Den pågående pandemin gör att vårdpersonal nu upplever svåra händelser på arbetet i mycket större omfattning än tidigare, och vi vill därför se om vi kan hjälpa även oss som är personal med en enkel intervention, säger Katarina Göransson.

Mer forskning behövs för att förebygga psykisk ohälsa efter svåra upplevelser

Professor Emily Holmes som är ansvarig forskare för projektet hoppas att många vill delta i studien.

- Vi behöver mer och bättre forskning om hur posttraumatisk stress, till exempel påträngande minnen från svåra händelser, kan förebyggas och minskas. Vi utvecklar enkla, digitala interventioner som kan nå ut till många, går snabbt att göra, inte kräver att man pratar om de händelser man varit med om i någon detalj, och som kan användas som självhjälpsverktyg på sikt. Behovet av att hjälpa sjukvårdspersonal efter svåra upplevelser på jobbet är mycket stort just nu, säger hon.

Hur går det till om man vill vara med i studien?

Marie Kanstrup, forskare i gruppen, berättar:

- Det är ett enkelt upplägg – du som har påträngande minnen från händelser på jobbet under covid-19 kan kontakta oss på e-post så ringer vi upp för en kort avstämning.

Hela studien sker sen via mobil/dator med bland annat enkla registreringar av hur många påträngande minnen man har. Man gör även en enkel kognitiv uppgift på sin mobil, med lite stöd av forskargruppen på telefon. De deltagare som hittills varit med har varit positiva till upplägget.

Mer om studien och anmälan

Anmälan:

Vill du anmäla dig till studien eller ställa frågor? Mejla ditt telefonnummer till ekut@cns.ki.se. Så blir du sedan uppringd.

EKUT-p

Namnet på interventionsstudien är "Enkel Kognitiv Uppgift efter Trauma under covid-19 - sjukhuspersonal" - EKUT-p. Det är en randomiserad kontrollerad studie".

Mer om studien

Det finns mer information om studien på Karolinska Institutets hemsida.