Karolinska lämnar stabsläge för att öka fokus på ordinarie patienter

Nyhet

Fredagen den 12 februari klockan 12:00 övergår Karolinska Universitetssjukhuset till ordinarie styrning när sjukhuset lämnar det stabsläge man varit i sedan den 1 februari.

- Vi har sedan en tid ett lägre antal covid-19 patienter. Det innebär att Karolinska kan öka takten i den vanliga vården och vårda patienter som annars riskerar att få vänta för länge, och det gör vi bäst när sjukhuset styrs på vanligt sätt. Vi har samtidigt en färdig plan och kan snabbt ställa om för en tredje våg av covid-19, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Även mellan den första och andra vågen av covid-19 återgick Karolinska så snabbt som möjligt till att fokusera på de ordinarie patienterna. Från september till en bit in i november, innan den andra vågen nådde Sverige, minskade Karolinska antalet framskjutna vårddygn, den så kallade vårdskulden, från 15 034 till 8 475, motsvarande 44 procent. Detta har bidragit till att operationsköerna under hösten bara var något högre än före covid-19. Under höstens och vinterns arbete med covid-19 har mängden vård som kan anstå och som skjutits fram åter ökat. Den uppgår nu till 12 544 vårddygn.

- Karolinskas medarbetare har visat att vi kan ge våra patienter vård i rätt tid även när världen drabbats av en ny svår sjukdom. Genom det stora jobb vi gjorde under 2020 har relativt lite vård skjutits fram, och den vård som varit tidskritisk har vi utfört. Vårt goda utgångsläge gör att Karolinska planerar för att arbeta bort den framskjutna vården under 2021, säger Björn Zoëga.

Före stabsläget som infördes den 1 februari var Karolinska från den 19 november 2020 i förstärkningsläge, vilket är ett högre beredskapsläge än stabsläge.

Fakta:

Karolinska är det sjukhus som vårdat flest patienter med covid-19, totalt ca 40 000 vårddygn. I dag den 12 februari är antalet inneliggande patienter med covid-19, inklusive intensivvård, 62 stycken.

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar sedan våren 2019 för att minska administration, förenkla processer och att öka vårdverksamheternas styrning av sjukhuset. Med denna inriktning kan Karolinska erbjuda mer sjukvård, utbildning och forskning av högsta kvalitet.