Ingen patient ska behöva vänta en enda dag för länge

Nyhet

Med projektet ”Inte en dag för sent” har sektionen Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition på Karolinska lyckats få bort köerna och till och med börjat hjälpa andra sjukhus med patienter.

-Tack vare ett passionerat arbete hos mina medarbetare och ett fantastiskt teamwork med andra verksamheter har vi nått vårt mål, säger sektionschef och överläkare Henrik Arnell.

Karolinskas verksamhet för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition (BGHN) verkar både i Solna och i Huddinge och är ungefär lika stora på båda sajterna. De allra flesta patienterna tas emot i öppenvården men en mindre andel slutenvårdspatienter från hela Sverige behöver den högspecialiserade vård som sjukhuset, i vissa fall, är ensamutförare av. När det kommer till de mer komplicerade fallen har Huddinge och Solna olika inriktningar.

- Solna tar till exempel emot barn för tarmsviktsrehabilitering som behöver få kortare eller längre tids behandling med parenteral näring i hemmet, medan Huddingesidan bland annat är inriktad på barnleversjukdomar. Det kan röra sig om svåra fall av kärlshuntar i och utanför levern, något som vi närmast är ensamutförare i landet på. Till dessa och andra komplicerade ingrepp har vi numera vår hybridsal där vi hela tiden kan röntga samtidigt som operationen pågår, säger Henrik Arnell, överläkare och sektionschef på BGHN.
Men det var inom skopiverksamheten som köerna och väntetiderna tidigare var alldeles för långa. Två av tre patienter fick vänta alldeles för länge på att få sina undersökningar.
För att få rätsida på problemet startades år 2019 projektet "Inte en dag för sent" med målet att senast årsskiftet 19/20 ha fått bort alla de skopi-köer, detta utan att öka sövningstiderna.

Henrik Arnell, överläkare och sektionschef på Barngastroenterologi.

- Det lyckades vi nästan med, och sedan kom pandemin. Men tack vare ett passionerat arbete och ett mycket nära samarbete med barn-PMI, för att utnyttja varenda tid i vi fick i sövningsprogrammet, lyckades vi under 2020 komma ytterligare ned i köerna. Nu är vi i mål och ingen patient får vänta längre än rimligt, säger Henrik Arnell.

Han berättar att de nu dessutom kan erbjuda patienter från Uppsala och andra regioner, där de har det tufft med köer, att komma hit och bli skoperade.

- Jag är väldigt stolt. Trots att vi lånat ut personal till covid-19-vården så har vi tillsammans blivit ett starkt team och skapat en kultur där vi litar på varandra och har en väldigt bra stämning. Vi har, genom nya sätt att arbeta, skapat en struktur där vi prioriterar rätt och smart utnyttjar alla våra resurser. Vi odlar och underhåller jättefina kontakter och samarbeten med de andra viktiga verksamheterna, berättar Henrik Arnell.

Förutom de strukturella förändringarna och täta avstämningarna som bidragit till att inga av de små patienterna behöver vänta längre än nödvändigt betonar Henrik Arnell även vikten av att som chef vara tillgänglig i verksamheten och medicin och omvårdnad arbetar tajt tillsammans.

-Jag tror att man som chef gör sig bäst nära verksamheten. För att förstå så måste man vara tillgänglig. Utöver det så vill jag lyfta upp våra oumbärliga undersköterskor och koordinatorer. De har nyckelroller och utan dem hade vi varit strandsatta, säger han.

Barngastroenterologi har ett bra teamwork och passionerade medarbetare.