Helgenomsekvensering av coronavirus startad på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Behovet av att öka övervakningen av coronavirusets varianter via helgenomsekvensering är stort. Karolinska Universitetssjukhuset har snabbt etablerat diagnostiken inom ramen för ett etablerat samarbete med genomik och precisionsmedicin, SciLifeLab.

Liksom alla regioner har Region Stockholm i uppdrag från Folkhälsomyndigheten att analysera 10 procent av de positiva covid- 19 prover som kommer in i länet. I Stockholm är det Karolinska Universitetslaboratoriet som samordnar analyserna.

En helgenomsekvensering innebär att det görs en analys av hela arvsmassan av det virus som förekommer i provet, totalt 30 000 baser, vilket visar vilken variant av viruset det handlar om.

Under vecka 6 har de första drygt 100 provsvaren levererats till Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. Det rör prover som togs på sjukhus och vårdcentraler i Stockholm under de sista två veckorna i januari 2021.

- Analys av mer än dubbelt så många prov från februari pågår just nu, och vi siktar mot att landa på minst 500 prover per vecka. Karolinska Universitetslaboratoriets kapacitet för att ta emot prover från Stockholm och andra regioner ökar snabbt, säger Claes Ruth, funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyserade proven

Bland de analyserade proven tillhör en majoritet (61 procent) den spanska variant som dominerat smittspridningen i Sverige och Europa under hösten 2020. Hos den spanska varianten, och merparten av de övriga varianterna av viruset som detekterades i dessa första 100 provsvar, fanns inga oroande egenskaper. Två prov tillhörde den brittiska varianten, men eftersom urvalet inte är helt slumpmässigt speglar detta inte nödvändigtvis förekomsten av den brittiska varianten i regionen under andra halvan av januari. Inget prov har hittills varit av den sydafrikanska eller brasilianska varianten.