”Alla patienter är en Karolinska-patient som behöver tas om hand på bästa sätt”

Nyhet

Tema Akut och Reperativ medicin är, sedan januari 2020, ett nytt tema. Temat, som både har uppdrag inom akutsjukvård samt omhändertagande, har genomgått flera större strukturella förändringar. Dessa har, bland annat, resulterat i att enheterna nu jobbar tätare ihop än tidigare.

- Jag skulle säga att det förbättrade samarbetet är den enskilt största förändringen, berättar Caroline Kevin, verksamhetschef Akut -och Reparativ medicin, omvårdnadsområde Huddinge.

Ihop med de högspecialiserade uppdragen består Tema Akut och Reperativ medicin av sammanlagt ett vårdadministrativt område, sex medicinska enheter och två omvårdnadsområden, ett i Solna och ett i Huddinge. Caroline Kevin är verksamhetschef över det stora omvårdnadsområdet i Huddinge som idag består av cirka 500 anställda.

De strukturella förändringarna som Temat gått igenom har bidragit till ett ökat samarbete och att området också fått en tydligare struktur. Ett exempel på detta är att jourerna nu samlas varje morgon för ett gemensamt AVA möte. Här diskuterar de vilket flöde som är ansvarigt för de patienter som under föregående dygn blivit inlagda på AVA. Tidigare var det mycket diskussioner kring fel klustrade patienter.

- Nu jobbar vi tillsammans på ett helt annat sätt och alla patienter ses som en Karolinska-patient som behöver hamna rätt. Alla patienter är allas ansvar, säger Caroline Kevin.

Hon berättar att de också har arbetat mycket med att lägga mandat så nära vårdgolvet som möjligt, detta för att både öka produktiviteten och minska stuprören.

- Vi leder enheten tillsammans och det är viktigt att alla chefer har en ekonomisk insyn och vet vilket uppdrag deras avdelning har så att de i sin tur kan förmedla detta till sina medarbetare.

Caroline Kevin tror att många anställda redan upplever det förbättrade samarbetet och att jobbet blivit tydligare men trots att de redan kommit en bit på väg i arbetet så finns det mer kvar att göra.

- När livet, förhoppningsvis, blir som vanligt snart igen efter covid-19 så har vi som mål att jobba ännu mer med personcentrerad vård samt omvårdnadsforskning och utveckling. Vi har beviljats många studier runt covid-19 men vi vill också kroka arm med våra medicinska enheter och forska mer tillsammans, säger hon.

Även om covid-19 har rört upp mycket inom vården har det skapats ett samarbete på sjukhuset som förbättrats och inte riktigt fanns innan.

- En viktig uppgift inför kommande året är också att fortsätta hålla i det sjukhusövergripande samarbetet. Vi ska fortsätta se alla patienter som en Karolinska-patient som vi alla har gemensamt ansvar för, säger Caroline Kevin.