Summering av året på Karolinska

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset summerar covid-19-året 2020 hittills i en film. Det är också en hyllning och ett tack till alla medarbetare som gjort fantastiska insatser under året - och som fortfarande vårdar mer än 200 patienter med covid-19 per dag (i mitten av december).

Se filmen:

Syntolkning av filmen

Text i filmen:

2020 - vi har planerat för att ge vård till 20% fler patienter än 2019.
I januari har vi öppnat 80 fler vårdplatser. I februari opererar vi över plan. Sedan kommer covid-19 till Stockholm. Karolinska faller om, och omfallet fortsätter. Vi skriver in över 100 covid-19-patienter dagligen. Efter halva april börjar det att vända. Vi får lite andrum när sommaren kommer, men vi har en skuld av upplupen vård, och akutvården vilar aldrig. Vi öppnar ADA, vi visar hur vi opererar med robotar. Från vecka 31 börjar vi att avverka vårdskulden. Sedan händer det igen. Vi stödjer andra sjukhus. När andra ska vara hemma behöver vi vara ännu fler på jobbet. Hösten går mot vinter och vi börjar falla om, igen. Vi gör allt större andel av Stockholms covid-19-vård. Vi ökar vårdplatserna ytterligare. Vi provtar och analyserar. Karolinska Universitetssjukhusets förstärkningsläge aktiveras den 19 november 2020 klockan 15.30. Och vårdskulden växer, igen. I slutet av november närmar vi oss vårens nivåer av covid-19. Intensivvården flyttar till storsalar och jobbar halvdygnspass igen. Vi har genomfört över 55 000 vårddygn för covid-19. Vi har hanterat över 1,2 miljoner prover för covid-19. Vi är slitna. Vi är trötta. Men vi är Karolinska. Vi kommer att behöva kriga mot viruset också i jul. Vi har vårdat flest covid-19-patienter i landet. Vi har ändå genomfört hela vårt vårduppdrag. Allt vi gjort – och allt vi kommer att göra – gör vi för våra patienter.

Filmsekvenser:

Ambulanshelikopter landar på sjukhusets tak. Kala träd utanför sjukhusbyggnaden. Grafik visar att fler vårdplatser öppnat och operationer har ökat. Huvudentrén i Huddinge visas. Sjukvårdspersonal i skyddsutrustning visas i sjukhuslokaler. Grafik visar antal patienter under våren. Skyddsutrustning hänger i omklädningsrum. Grafik visar att antal patienter börjar minska i mitten av april. En sommaräng i solsken. Grafik visar upplupen vård. Vårdpersonal i sjukhuskorridor och en demonstration av en robot. En patient på en brits görs redo för en undersökning. Sjukvårdspersonal i skyddsutrustning och ambulanspersonal i en korridor. Coronavirus i förstoring. Sjukvårdspersonal med skyddsutrustning samt ambulanser under utryckning. Grafik över avdelningar som går över till covid-19 vård och att vårdplatserna ökas. Provrör hanteras på ett labb. Grafik över vårdskuld som ökar. Vårdpersonal och skyddsutrustning. Ambulans under utryckning. En barnteckning där det står "heja på Karolinska".