Över 1,5 miljoner covid-19-tester utförda

Nyhet

Karolinska Universitetslaboratoriet, KUL, har nu koordinerat 1,5 miljoner covid-19-tester i region Stockholm.

Av de sammanlagt 1 508 000 tester som gjorts är 830 0000 PCR-prover, påvisning av pågående infektion. De övriga 678 000 är serologi-prover, så kallade antikroppstester.

Tack alla ni som gjort detta möjligt!