Näringslivet ska stötta vården i initiativ från Beredskapslyftet

Nyhet

Medarbetare i näringslivet med anestesi- och intensivvårdskompetens erbjuds nu betald tjänstledighet för arbete i vården under en period.

Stödet välkomnas av Björn Persson, överläkare och verksamhetschef för intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset:

- Karolinskas intensivvård gjorde en historiskt stor insats under våren när vi vårdade ett stort antal IVA-patienter drabbade med covid-19. Nu behöver vi återigen kraftsamla och då är jag och mina medarbetare enormt glada och tacksamma för det stöd vi kan få med hjälp av Beredskapslyftet.

Bland bolagen som i dagarna går ut till sina medarbetare med den här förfrågan finns bland andra SAS, SAAB, Tre, Ericsson och Telia.

De som anmäler ett intresse för att stödja vården på Karolinska och som har rätt profil, kommer att få sina uppgifter förmedlade till HR- avdelningen och till verksamhetsansvariga inom intensivvården som avgör var de på bästa sätt kan stötta sjukhuset

Karin Braatz, till vardags skadereglerare på Folksam, har anmält sig för att hjälpa till.
- Jag är utbildad anestesisjuksköterska i grunden och har kvar min legitimation, men jobbar idag med medicinska bedömningar av skador hos Folksam. Nu vill jag göra mitt för att hjälpa till och göra en insats under några veckor i de här tiderna och är tacksam att min arbetsgivare gör det möjligt för mig att gå in och stötta vården.

Fredrik Hillelson, VD på Novare, ligger bakom initiativet Beredskapslyftet. Under våren 2020 startade de en utbildning i intensivvård för tillfälligt permitterad kabinpersonal.

- Om vi bara får en person som kan gå ut och avlasta en sjuksköterska på ett pass är jag nöjd. Det här är en möjlighet för både näringslivet i stort och enskilda individer att göra en insats för samhället i dessa extraordinära tider. Vi har en skyldighet att ställa upp, precis som vården har ställt upp för oss sedan mars 2020. Nu är vårdens sak vår, säger han.

Beredskapslyftets initiativ sker till en början i Region Stockholm men kan komma att utökas till andra regioner om behov uppstår.

Beredskapslyftet 

Beredskapslyftet mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under Coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. Beredskapslyftet startade i mars 2020 av Fredrik Hillelson på Novare, Oscar Stege Unger på Wallenberg Foundations och Johanna Adami på Sophiahemmet Högskola. novare.se/beredskapslyftet