Karolinska Universitetssjukhuset blir Sveriges största traumacentrum

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset, Region Västmanland och Region Sörmland utökar det ömsesidiga samarbetet kring vård av traumapatienter och utbildning och forskning på området.

Samarbetet gäller både vuxna och barn, stöd vid vård av svårt skadade på hemortssjukhuset eller när det finns behov av transport och fortsatt vård när kompetensen och resurserna på Karolinska är livsavgörande.

Karolinska har redan idag samarbete kring traumapatienter med akutsjukhusen i Stockholm och med Region Gotland. Nu skrivs också avtal med Region Västmanland och Region Sörmland för patienter med multipla skador eller mycket allvarliga skador. Det sammanlagda befolkningsunderlaget för Karolinskas traumaverksamhet blir därmed närmare 3 miljoner och är då storleksmässigt i paritet med andra stora internationella traumacenter. Att koncentrera den komplicerade vården till ett och samma traumacenter har i flera undersökningar visat sig vara mycket fördelaktigt för både överlevnad och livskvalitet.

Bo Tideholm, divisionschef Region Sörmland och Martin Andersson, biträdande sjukhuschef, Västerås sjukhus, är bägge mycket nöjda med avtalet. Regionerna har sedan tidigare haft ett samarbete med Karolinska när det gäller vården av patienter med svåra trauman, till exempel efter bilolyckor. Nu formaliseras det.

- Det här kommer att förbättra vården ytterligare för Regionens patienter, dels med garanterad tillgång till Karolinskas högspecialiserade resurser, dels genom möjlighet till mer strukturerad utbildning för våra medarbetare, säger Bo Tideholm.

Karolinskas traumaverksamhet håller utbildningar i traumasjukvård och katastrofmedicin för hela landet.

- Sjukhusen i dessa regioner kommer att ingå i utbildningsnätverket vi har byggt upp. De kan också delta i våra återkommande telemedicinska konferenser där specialisterna går igenom samtliga traumapatienter som vårdas på våra sjukhus. Vid behov av snabb rådgivning kan de kontakta oss via telefon eller länk, säger Lennart Adamsson, verksamhetschef.

Karolinskas traumacenter klassas som level-1, enligt amerikansk standard. För att uppfylla kriterierna ska sjukhuset garantera ett komplett omhändertagande av svårt skadade dygnet runt. Det innebär bland annat bemanning av specialister inom ett flertal områden dygnet runt, alla dagar i veckan

- Behandlingsresultaten efter vård hos oss ligger i nivå med andra stora internationella traumacenter, vilket vi är mycket stolta över, säger Lennart Adamsson.

Karolinskas enhet för svårt skadade består av tre traumasalar, två datortomografer och fyra operationssalar, varav en är hybridsal vilket betyder att radiologi kan användas under pågående operation. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en helikopterplatta för två helikoptrar. Kapaciteten är anpassad för att även klara större olyckor och katastrofer.

Karolinskas traumacenter har som enda sjukhus i Sverige, Försvarsmaktens uppdrag att ansvara för akut skada och sjukdom bland deras anställda i utlandstjänst.

Text: Catarina Thepper