Hur ser vårdtrycket ut på GAVA nu?

Nyhet

TRE FRÅGOR. Hur är läget just nu i sjukhusets verksamheter? Gabriella Kalodimons, omvårdnadschef GAVA, Geriatrisk akutvårdsavdelning, ger oss en inblick hur det ser ut hos dem.

Hur ser vårdtrycket ut på GAVA nu?

Multisjuka sköra äldre drabbas hårt av viruset, covid-19, och blir mycket påverkade. Genomsnittliga vårdtiden ökar eftersom det generellt tar lång tid för våra patienter att bli tillräckligt bra för att kunna åka hem. Vårdtyngden ökar eftersom patienterna ofta mår sämre och inte orkar hjälpa till. Vi har ett fortsatt ansträngt läge här på GAVA och vi försöker avlasta akuten och förbättra vården för våra patienter så gott vi kan.

Är det stor skillnad jämfört med i våras?

En skillnad är att de drabbade nu också är yngre jämfört med i våras. Nu när fler blir sjuka kryper det ner i åldrarna. Vi på GAVA har hela tiden tagit emot misstänkta covid-19-patienter och har på så vis hela tiden hållit oss ajour. Vi har anpassat och förbättrat den vård vi ger och skapat nya rutiner som vi ser har gett effekt. I och med all skyddsutrustning har vi också vant oss vid att det tar längre tid för oss att lämna patientrummen vilket gör att vi behöver ha ett annat arbetssätt.

En annan skillnad för oss har också blivit att vi nu ger våra patienter högflödesbehandling med Optiflow (en behandlingsmetod för att stötta andningen) När vi nu ger en högre vårdnivå blir vissa patienter kvar längre hos oss än de var i våras.

Vi har sedan tidigare samarbete med externa vårdgivare och försöker flytta över de patienter vi kan. Detta samarbete, och även det med akuten internt, har blivit mycket bättre vilket också är något positivt.

Upplever du att personalen på avdelningen orkar med arbetsbelastningen?

Jag tar hela tiden samtal och lyssnar på reaktioner från medarbetare och det finns en oro för att det ska bli som i våras. Alla vill vi såklart att detta ska vara över men just nu känns det som att vi både kommer att klara av och orka med detta. Vi har lärt oss och reflekterat över det vi var med om i våras och vi har genomfört förbättringar. Situationen är som den är och vi är inställda på att ta oss igenom detta på bästa sätt. Just nu är personalen såklart oroliga över julledigheten och det är något som vi inte kan svara på riktigt ännu. Jag tror att återhämtning är A och O och vi jobbar på att alla ska få så mycket vila och återhämtning som det bara är möjligt.

Text: Malin Benno Bjurström

Den närmaste tiden kommer vi att besöka fler verksamheter och ställa tre frågor om läget. Geriatrisk akutvårdsavdelning, GAVA i Huddinge är först ut.