Fortsatt ansträngt läge inom intensivvården

Nyhet

Intensivvården på Karolinska kämpar hårt för att ta hand om både covid-19-sjuka och andra patienter. Nya intermediärvårdsplatser öppnas successivt för att ge avlastning.

Beläggningsgraden på IVA på Karolinska är under onsdagen cirka 94 procent. 55 procent av platserna upptas av covid-19 patienter. Antalet intermediärvårdsplatser fortsätter att byggas ut och kommer inom de kommande dagarna att öka med ett tiotal, detta för att avlasta IVA.

- Vår personal gör ett fantastiskt arbete men vi behöver fortsätta att hjälpas åt som ett sjukhus precis som vi gjorde i våras och frigöra resurser utefter behovet av fler intensivvårdsplatser för covid-patienterna. Om patienterna behöver intensivvård på Karolinska så måste vi ta emot dem, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården.

I våras minskade antalet patienter inom den ordinarie intensivvården men så ser det inte ut just nu. Karolinskas högspecialiserade uppdrag innebär att det finns patienter som bara kan vårdas här.

- Vi måste fortsätta att göra plats för de patienter som är i behov av intensivvård. Det påverkar självklart bemanningsnycklar och vilken typ av intensivvård vi kan leverera. Därför är det oerhört viktigt att vi precis som i våras, mobiliserar resurser från andra delar av sjukhuset och jobbar tillsammans. Jag har full förståelse för att det finns en trötthet och en längtan till att kunna jobba med sina vanliga arbetsuppgifter men vi har ett ansvar till våra patienter, säger Björn Persson.