Fler IMA-platser öppnar för covid-19-patienter i Huddinge

Nyhet

Covid-19-patienter med ett ökat vårdbehov, men som inte behöver intensivvård, kan nu vårdas på en ny intermediärvårdsavdelning (IMA) i Huddinge. Fem platser öppnade under onsdagen och fler platser planeras nästa vecka.

Under onsdagen har fler platser för intermediärvård öppnat på Karolinska för att vårda patienter med ökat syrgas- och vårdbehov som tillexempel optiflow eller niv-behandling, men patienterna är inte i behov av intensivvård.

Inledningsvis finns fem platser redo och kapacitet finns för att totalt kunna vårda 10 patienter i lokalerna. Personal från flera olika verksamheter sluter upp gemensamt för att bemanna den nya vårdavdelningen, vilket innebär att resurser flyttas från andra verksamheter. Bland annat kommer medarbetare från Tema Barn, Hjärta-Kärl och Neuro, ARM, och Kvinnohälsa.

Tf. verksamhetschefer för den nya IMA-avdelningen, på B52/B54 i Huddinge, är Olof Lundblad (medicin) och Caroline Kevin (omvårdnad).

- Covid-19-IMA öppnade idag kl.13 och vi tog emot de första två patienterna strax efter kl.14. Vi har fått hjälp från flera teman och vi jobbar vidare med bemanningen inför utökning kommande veckan. Vi gör detta tillsammans som ett sjukhus, säger Caroline Kevin.