Live-kirurgi för kollegor i världen

Nyhet

Karolinska deltog nyligen i en stor kongress helt online och ett team från sjukhuset deltog även med operation live. Runt 1500 läkare tittade på de livesända operationerna och kunde även ställa frågor direkt. Föreläsningarna hölls i virtuella salar.

När operationen var klar fick överläkare Hosseini tid att svara på frågor och diskutera olika metoder för hur man på bästa sätt kan utföra momenten under operationen.

Den 7e och 8e november var Karolinska Universitetssjukhuset ett av de deltagande sjukhusen i en stor kongress för robotkirurgi, ERUS-DRUS 20, som anordnas av robotsektionen av Europeiska föreningen för urologer.

På grund av covid genomfördes kongressen helt online, i så kallade virtuella salar. Där kunde kongressdeltagarna lyssna på föreläsningar och diskutera de senaste rönen inom området.

20 robotassisterade operationer live

Under de två dagar som ERUS-DRUS 20 pågick var det också möjligt att se kirurgi live online. Totalt genomfördes cirka 20 robotassisterade operationer av kirurger från 15 sjukhus över hela Europa. Ungefär 1500 läkare över hela världen tittade på när erfarna kirurger utförde olika kirurgiska ingrepp. Under operationerna var det möjligt att ställa frågor till kirurgen och en expertpanel live.

Nöjd med ingreppet och sändningen från Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset bidrog med att sända en robotassisterad cystektomi (borttagande av urinblåsan) på en patient med urinblåsecancer.

Kirurgerna, professor Peter Wiklund och överläkare Abolfazl Hosseini var mycket nöjda med ingreppet som gick helt som planerat. Eftervården av patienten har gått bra och patienten är nu utskriven från sjukhuset till kirurgisk rehabilitering med planerad uppföljning via mottagningen för Urologiska sjukdomar på Karolinska.

Sprida och dela kunskaper

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att koppla upp sig direkt från operationssalen och på så sätt sprida kunskaper om olika operationsmetoder till en publik av kirurger som kan delta och ställa frågor direkt till kirurgen under operationen. Detta blir extra viktigt under covid-tider då deltagande i fysiska konferenser inte är möjligt och möjligheten för kirurger att besöka andra sjukhus för att lära sig av kollegor är begränsat. Även efter covid är detta sätt att sprida kunskap om operationer mycket användbart och kostnadseffektivt.

Patienten var väl informerad och hade gett sitt samtycke till att delta i konferensen. Patientens identitet skyddas genom noggrann kontroll av filmningen så att ingen kan känna igen patienten.

Text och foto: Axel Möller