Karolinskas reflektionskort hjälper i många regioner

Nyhet

Under vårens arbete med covid-19 togs ett helt program med stöd till personal och chefer fram. En del i detta var fickkort med konkreta tips och råd. Nu har ett antal regioner vänt sig till Karolinska för att få använda korten.

- Det tog fart efter att Dagens Medicin skrivit en artikel om våra fickkort. Nu finns våra kort att ladda ner via Sveriges Kommuner och Regioners sajt och fyra regioner har hittills vänt sig till oss för att be om lov att få använda dem, vilket de naturligtvis får, säger Erika Widmark, verksamhetschef inom Hälsoprofessionerna och en i gruppen som arbetat fram Karolinskas medarbetarstöd.

Stödet till personal och chefer innehåller allt från kort till så kallade utcheckningssamtal, chefsstöd och individuella samtal med psykolog.

- Vi har ett helt paket med olika typer av stöd beroende på hur man mår och vad man behöver. Fickkortet är användbart för att det är enkelt och konkret men det är helheten som är det viktiga – att det ska finnas rätt stöd för alla, säger Erika Widmark.

Många på vårt sjukhus har haft en pressad situation länge och är slitna. Vad är ditt råd för att hålla?

- Tag hand om varandra och gör det i tid. Vänta inte och hoppas på att det ska gå över utan prata med varandra och med era chefer och ta tag i de problem ni har på det sätt som passar bäst för er som grupp eller för dig som individ. Det finns mycket stöd att få – använd det hellre en gång för mycket än en gång för lite, säger Erika Widmark.

De regioner som hittills valt att använda Karolinskas fickkort för reflektion under covid-19 är Örebro, Norrbotten, Jönköping och Västerbotten.

Text: Henrik Kennedy