Karolinska Universitetssjukhuset anmäler journalintrång till Datainspektionen

Nyhet

Vid Karolinska Universitetssjukhusets rutinmässiga stickprovskontroller har det framkommit att en medarbetare på sjukhuset har gjort otillbörliga journalöppningar.

Vid vidare utredning har det framkommit att journalintrången uppskattas ha skett vid 1500 tillfällen och beröra 100–200 patienter. De patienter vars journaler varit föremål för intrång kommer att informeras.

Vid upptäckten av avvikelsen stängdes medarbetaren av från sin tjänst på sjukhuset och sina behörigheter till journalåtkomst och har därefter varslats om avsked.

Händelsen har anmälts till polisen och till Datainspektionen.