Karolinska leder studie om vårdkontaktsökande vid akut hjärtinfarkt under pandemin

Nyhet

Under våren och pågående covid-19 pandemin har personer som sökt vård för akut hjärtinfarkt minskat. Inom Region Stockholm visar resultat, jämfört med samma period förra året, att närmare 40 procent färre sökte vård inom vissa diagnoser för akut hjärtinfarkt och orsaken till detta är oklar.

En studie har därför påbörjats med start på Tema Hjärta, Kärl och Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset och i samarbete med hjärtkliniker på alla sjukhus i Region Stockholm. Syftet är att undersöka vad som kan ligga bakom det förändrade vårdkontaktsökandet under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Cirka 650 patienter kommer att tillfrågas om att svara på en enkät.

Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig, Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, är ansvarig för studien och leder den tillsammans med Matthias Lidin, universitetssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset.

- En redan etablerad enkät skickas till patienter som har vårdats för akut hjärtinfarkt på något av sjukhusen inom regionen under perioden 1 mars – 30 juni 2020. De får svara på frågor om tankar, känslor och agerande som föregår vårdkontaktsökandet. Dessutom specifika frågor kring vårdkontaktsökandet i relation till covid-19, säger Carolin Nymark, hon fortsätter:

- Vi kommer även att följa upp med intervjuer där patienter svarat att de dröjde med att söka vård på grund av covid-19. Vi vill ge dem möjlighet att mer ingående berätta om sina erfarenheter av vårdkontaktsökandet i samband med insjuknandet i akut hjärtinfarkt.

Enkäten kommer inte att nå dem som inte sökt vård alls för akut hjärtinfarkt. Men det blir möjligt att studera sökmönstret hos de patienter som svarar på enkäten, om sökmönstret har sett annorlunda ut under utbrottet och den första tiden av pandemin.

Redan några dagar efter de 130 första utskicken, inkom många svar. Flera har också ringt och uttryckt sin uppskattning av att studien genomförs. Resultatet av studierna beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2021.

TEXT: KÄTHRYN CARS