Karolinska först i Sverige med levertransplantation från donator efter cirkulationsstillestånd

Nyhet

Som första sjukhus i Sverige har Karolinska genomfört en levertransplantation från en donator efter cirkulationsstillestånd. Ingreppet kunde genomföras tack vare en ny teknik som kallas Normoterm Regional Perfusion (NRP), en teknik som Karolinska är första sjukhus i norden med att införa.

Donation efter cirkulationsstillestånd innebär att donation sker efter att patienten avlider inom intensivvården till följd av att hjärtat slutat slå och andningen upphört. Det infördes i Sverige 2018 och möjliggör för fler att donera sina organ för livräddande transplantationer.

Hittills har det endast varit möjligt att transplantera njurar och lungor efter cirkulationsstillestånd. Men genom att tillämpa den nya tekniken varm blodperfusion, även kallad Normoterm Regional Perfusion (NRP), är det nu även möjligt att genomföra levertransplantationer efter cirkulationsstopp.

Unikt samarbete bakom ingreppet

Den första levertransplantation i Sverige från en donator efter cirkulationsstillestånd med NRP har nu genomförts på Karolinska. Ingreppet kunde genomföras tack vare ett unikt samarbete mellan PMI, ECMO centrum, Regionalt donationscentrum och Transplantation.

Maskinen för normoterm regional perfusion (NRP).

- Donationen möjliggjorde två njur- och en levertransplantation. Resultatet blev mycket bra. Alla tre mottagare mår bra och funktionen på samtliga donerade organ är mycket god, säger Carl Jorns, sektionsansvarig för levertransplantation.

NRP förbättrar organkvaliteten

Levertransplantation efter cirkulationsstillestånd har tidigare varit förenad med sämre resultat eftersom levern skadas på bara några minuter utan blodtillförsel. Den nya tekniken NRP innebär att ta till vara bukorganen genom att återskapa blodcirkulation i cirka två timmar, följt av operation. På detta sätt förbättras organkvaliteten. En annan fördel är att utvärdering av organfunktion kan göras redan i samband med operation, och att mer tid ges till att genomföra organdonationen. NRP leder till mindre komplikationer samt bättre patientöverlevnad efter levertransplantation.

- Vi tror att denna teknik kommer möjliggöra 10-20 procent fler levertransplantationer per år i Sverige. Därmed kommer både väntetiden på organ samt och dödligheten på väntelistan att kunna minskas, säger Carl Jorns.

I studier har liknande goda resultat setts även för njur- och pankreastransplantationer.

Projektet genomförs inom nationell högspecialiserad vård levertransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

CIRKULATIONSSTILLESTÅND

Donation efter cirkulationsstillestånd innebär att donation sker efter att patienten avlider inom intensivvården till följd av att hjärtat slutar slå och andningen upphör. Metoden innebär att fler människor kan donera sina organ. Donationsmetoden är väl etablerad i andra länder och infördes i Sverige 2018.

Tidigare har enbart donationer kunnat ske efter att patient utvecklat total hjärninfarkt under pågående intensivvård.