Nu startar ÖNH operation på Danderyd

Nyhet

Den 1 oktober startar äntligen Öron-Näsa-Hals operationsverksamhet på Danderyds Sjukhus. Redan i mars öppnade specialistmottagningen och har tagit emot patienter sedan dess.

Det blev en annorlunda start för den nya ÖNH-enheten vid öppnandet i mars, då coronaviruset förändrade allt. Den planerade starten av operationsverksamheten fick pausas då lokalerna behövdes för covid-patienter, och personalen fick delvis jobba med andra uppgifter inom Karolinska. Men nu kan hela verksamheten med både specialistmottagning och operationsverksamhet starta upp som det var tänkt.

Karolinskas ÖNH-enhet på Danderyds sjukhus är en viktig pusselbit både för patienter och framtida kompetensförsörjning. Då coronavirusets effekter medförde att de flesta elektiva operationer inom ÖNH har skjutits fram är det nu många patienter som väntar på att få tid för operation.

- Det känns fantastiskt att just nu kunna erbjuda ökad kapacitet i form av både mottagning och dagkirurgi i ett modernt patientfokuserat flöde, säger Malin Boman, omvårdnadschef på enheten.

Mottagningen tar emot remisser från tex primärvården, BVC och ger konsultation för subakuta patienter.

Zara Falk, Susanne Liljeqvist och Inger Söderström operationssjuksköterskor. Fotograf: Malin Boman

Simuleringsövning tillsammans med Danderyd

Inför starten av operationsverksamheten har simuleringsövningar hållits tillsammans med anestesipersonalen från Danderyd.

- Det är alltid lika nyttigt att träna, särskilt nu när vi ska jobba ihop med personal från Danderyd. Vi lär oss massor av varandra, säger Susanne Liljeqvist, operationssjuksköterska och operationsplanerare.

Framtidens ÖNH-specialister

Enheten kommer utbilda ST-läkare i ÖNH men även att erbjuda randutbildning för ST-läkare i allmänmedicin. Inom Region Stockholm är behovet c:a 4 nya specialistläkare per år. För att kunna utbilda framtidens vårdpersonal inom ÖNH behöver verksamheten utreda och behandla ett brett spann av patienter. Här kombineras därför specialistvård med samma patientkategorier som man idag tar emot på de privata vårdvalsenheterna i regionen.

TEXT: ANNIKA ÖSTMAN