Studie på Karolinska Universitetssjukhuset visar måttlig exponering för SARS-CoV-2

Nyhet

Under perioden 23 april-22 maj erbjöds personalen på Karolinska Universitetssjukhuset möjlighet att delta i en studie av exponering för SARS-CoV-2. Cirka 12,928 medarbetare deltog i studien där de testades för antikroppar mot SARS-CoV-2.

Totalt visade 11% av de som deltog i studien specifika antikroppar. Påvisade antikroppar hängde i hög utsträckning samman med tidigare och ofta långa sjuksjukskrivningar.

Studien visar att 11% av medarbetarna hade specifika antikroppar mot SARS-CoV-2. Viss skillnad mellan anställda utan och med patientkontakt kunde påvisas, 9,7% respektive 12,2% positiva.

Mellan olika avdelningar visade studien relativt stor skillnad; från 2,8% positiva till 26,4% positiva. Påvisade antikroppar var vanligare bland medarbetare på avdelningar som vårdat patienter med covid-19. De verksamheter som bedömts ha högst smittrisk; till exempel inom intensivvården och på infektionskliniken, hade dock lägre andel smittad personal även i jämförelse med de anställda som inte haft någon patientkontakt.

- Sammanfattningsvis bedöms studien ha givit viktig information om smittriskerna och det skydd som behövs för att undvika smittspridning bland vårdens medarbetare. Resultaten tyder på ett mycket effektivt förebyggande arbete och särskilt i högriksverksamheterna, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi FoUU-chef, Karolinska Universitetslaboratoriet.