Stor efterfrågan av provtagning för pågående covid-19-infektion

Nyhet

Antalet personer som bokar provtagning via 1177.se för pågående covid-19 infektion, så kallad PCR-provtagning, har ökat snabbt de senaste veckorna vilket lett till att väntetiderna har ökat. På Karolinska Universitetslaboratoriet ökas nu kapacitet ytterligare både vad gäller drive-in provtagning och egen provtagning i hemmet.

Hittills har 440 603 personer testats för antikroppar och 156 239 PCR gjorts under perioden 15/6 – 30/8 2020. Allt färre invånare bokar idag provtagning för att se om de har haft covid-19, så kallad antikroppsprovtagning. Här är kapaciteten mycket god och väntetiderna korta. Under vecka 36 testade 12,2% av de provtagna positivt för antikroppar; den totala siffran är 15,6% från och med vecka 25.

Region Stockholms invånare är observanta på sina symtom och många bokar tider för PCR-test för att se om deras symtom innebär att de har en pågående covid-19-infektion. Det är positivt ur ett smittskyddsperspektiv eftersom provtagning, smittspårning och att fortsätta följa rekommendationer om att stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och hålla avstånd är de viktigaste insatserna för att bromsa smittan i höst.

- På Karolinska Universitetslaboratoriet bygger vi i snabb takt ut kapaciteten för provtagning. Denna vecka har kapaciteten ökat med 1000 analyser av PCR-prover per dag jämfört med förra veckan. Vi släpper nya tider för provtagning vid drive-in dagligen – dessa tider och även beställningar för hemtester blir snabbt uppbokade. Vi har öppnat en ny drive-in enhet denna vecka och förhandlar om att öppna flera. Vi arbetar också för att ta fram en IT-lösning som skall underlätta för beställning av hemtester för barn/ungdomar, säger Claes Ruth, funktionschef på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Det finns fortfarande möjlighet att beställa test-kit för egenprovtagning i hemmet via 1177.se. Då levereras test-kit och instruktion till personens folkbokföringsadress, personen genomför sin provtagning hemma och därefter hämtar transportfirman provet för leverans till laboratorium. Tiderna för provtagning på en så kallad drive-in-station är slut under denna vecka, men tider finns för måndag och tisdag nästa vecka.

Under nästa vecka ökar kapaciteten ytterligare med ny utrustning och förstärkt bemanning på laboratorierna. Kapaciteten utökas därefter ytterligare för att nå balans mellan efterfrågan och kapacitet vad gäller analys av PCR-prover för pågående covid-19-infektion.

- Utöver att öka provtagningskapacitet jobbar vi med andra åtgärder som att ha flera aktörer som skulle kunna agera som ombud för utlämning av hemtester. Vi ökar också diagnostik-kapaciteten på laboratorierna. Vi prioriterar flöden för patienter i akutslutenvård/slutenvård, öppenvård, avslutar Claes Ruth.

Provtagning för barn/ungdomar

  • Barn över 13 år behöver skaffa ett eget BankId eller Freja E-legitimation. Med eget BankID kan barnet antingen boka ett hemtest eller boka egenprovtagning vid mobil provtagningsstation. Med Freja E-legitimation kan barnet enbart boka tid för egenprovtagning vid mobil provtagningsstation. Barnen kan också kontakta sin vårdcentral och bli provtagna på ett provtagningsställe som vårdcentralen anvisar.
  • Barn under 13 år kan i dagsläget endast provtas på drive-in-stationerna. Då bokar vårdnadshavaren tid på 1177.se som ombud för barnet. Tiderna för provtagning på en så kallad drive-in-station är dessvärre slut under denna vecka. För att öka tillgängligheten för provtagning vid drive-in-station, som man når med egen bil, öppnar en ny station idag i Älvsjö. Ett alternativ är att kontakta sin vårdcentral och barnet kan då provtas på ett provtagningsställe som vårdcentralen anvisar.
  • Karolinska Universitetslaboratoriet och Region Stockholm undersöker nu möjligheterna att förenkla provtagningsbeställningarna för barn och ungdomar.

För de som är sjuka med symtom – både barn och vuxna – gäller att stanna hemma minst sju dagar från att de första symtomen bryter ut. Du ska också varit feberfri de senaste två dygnen innan tillbakagång till jobb, skola eller förskola. Tänk på att inte träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska heller inte gå ut för att handla i din butik eller hämta läkemedel på apoteket. Be någon handla åt dig eller beställ hem på nätet och undvik att resa med buss, tåg och tunnelbana.