Operationslag ska ge patienter snabbare operation

Nyhet

Under vårens intensiva arbete med covid-19 fick mycket planerad vård på Karolinska Universitetssjukhuset skjutas upp. Det har gjort att köer har bildats för patienter som behöver operation inom främst buk, öron-näsa-hals samt ortopedi.

Karolinskas mål är att ge de patienter som väntar i kö vård så snart det bara går. För att förstärka den befintliga personalen och snabbare kunna ge vård till de som väntar i kö, kommer sjukhuset under sex månader att hyra in operationslag bestående av en operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska och en operationsundersköterska.

Antalet operationslag kommer att variera, men som mest beräknas tio operationslag vara inhyrda.

Kostnaden för detta är mellan 18-20 miljoner kronor.

Karolinskas egen personal med kompetens för detta ingår inte i gruppen som eventuellt kan komma att omfattas av det aktuella varslet.

- Vi har gjort denna typ av inhyrning även före covid-19. När vi som nu har en arbetstopp och inte har tillräckligt antal eller rätt kompetens så tycker jag att denna förstärkning är rätt både för patienternas och personalens skull, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.